Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

Działalność Klubu Seniora przy Okręgowej Radzie
 Opolskiej Okręgowej izby Inżynierów Budownictwa w 2016 roku

Zgodnie z zatwierdzonym regulaminem działania Klubu Seniora, zaplanowano zorganizowanie w 2016 roku trzech zebrań seniorów oraz trzech spotkań Zespołu Koordynującego. Seniorzy Klubu  są również zapraszani na spotkania organizowane przez Komisję Seniorów FSNT-NOT Rady Opolskiej NOT. Zebrania seniorów Klubu zaplanowano  w dniach: 6 czerwca, 19 września i 25 października br., spotkania Zespołu Koordynującego  w dniach: 8 kwietnia, 14 września i 18 października. Zapraszani będą również na organizowane zebrania przez Komisję Seniorów FSNT-NOT w dniach 19 stycznia, 8 marca, 16 maja, w miesiącu październiku i w miesiącu grudniu na tzw. zebranie opłatkowe zaplanowane w dniu 14 grudnia.

Początek strony