Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

UCHWAŁA nr 18/IX/R/2015

UCHWAŁA nr 18/IX/R/2015
Okręgowej Rady Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 17 grudnia 2015 r.

w sprawie wyboru członka Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego
przy Okręgowej Radzie Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
w Opolu


Na podstawie § 2 pkt 13 Regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz w związku z uchwałą nr 5/I/R/2014 z dnia 16.04.2014 r. Okręgowej Rady Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu w sprawie powołania Komisji opiniodawczo-doradczych i uchwałą nr 6/I/R/2014 z dnia 16.04.2014 r. Okręgowej Rady Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu w sprawie ustalenia liczebności Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego przy Okręgowej Radzie Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu – Okręgowa Rada Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu uchwala, co następuje:

§ 1

1. W głosowaniu tajnym do pełnienia funkcji członka Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego przy Okręgowej Radzie Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu wybrano Jolantę Warczok, nr ewid. OPL/IS/1702/02.
2. Protokół Komisji Skrutacyjnej z wyboru członka Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Początek strony