Wydrukuj tę stronę

Plan szkoleń

 

 

Zachęcamy do korzystania z bezpłatnych szkoleń organizowanych
przez Opolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa.
W szkoleniach mogą brać również udział osoby niebędące 
członkami Opolskiej Izby.

W szczególności zachęcamy osoby zamierzające w najbliższym czasie

przystąpić do egzaminu na uprawnienia budowlane!!!

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. 
Przedstawiony plan szkoleń jest na bieżąco uzupełniany i aktualizowany. 

Ze wzgledu na ograniczoną ilość miejsc prosimy o potwierdzenie obecności

Zgłoszenia udziału należy kierować pod:

nr tel.: 77 441 38 98 lub adres e-mail: 

 

SZKOLENIA ORGANIZOWANE PRZEZ NASZĄ IZBĘ

 

 

Materiały szkoleniowe dostępne są po zalogowaniu

w zakładce do pobrania/szkolenia po zalogowaniu