Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

Kierownik budowy/robót, Inżynier budowy, Majster

Zakład Usługowo - Handlowy, TOMBET, Tomasz Gwóźdź specjalizuje się w wykonywaniu robót inżynieryjnych, takich jak: budowa dróg, parkingów, boisk sportowych i rekreacyjnych o nawierzchniach naturalnych i sztucznych, budowa zbiorników wodnych, rekultywacje i makroniwelacje terenu, wyburzanie obiektów budowlanych i przemysłowych. Obecnie oferuje pracę przy realizacji inwestycji w obrębach wsi Radzikowice i Goświnowice Gmina Nysa na stanowisku:

- Kierownik budowy/robót;

- Inżynier budowy;

- Majster

Początek strony