Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

Porady podatkowo - ubezpieczeniowe

Mikropożyczka 5000 zł z tzw. tarczy antykryzysowej nie jest przychodem.

Mikropożyczka w wysokości 5000 zł udzielana przez powiatowe urzędy pracy na podstawie art. 15zzd ust. 1 ustawy tzw. tarczy antykryzysowej 2.0, nie stanowi przychodu (co do zasady żadna pożyczka nie jest przychodem), jak również umorzenie pożyczki wraz z odsetkami nie będzie stanowiło przychodu, jednak nie wpływa to na możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków finansowanych z pożyczonych środków.

Tak więc wydatki poniesione i opłacone środkami otrzymanymi z mikropożyczki (również jeśli zostanie umorzona) stanowią koszty uzyskania przychodu.

Instrumenty pomocowe powołują także lokalne samorządy (miasta, gminy, powiatu), z których mogą korzystać przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie danego miasta czy gminy.
Prosimy więc, aby sprawdzali Państwo w swoich miastach czy też gminach/powiatach, czy lokalne władze nie podjęły uchwał/zarządzeń w sprawie udzielenia wsparcia dla przedsiębiorców prowadzących działalność właśnie na terenie danego miasta/gminy/powiatu. Warto sprawdzać strony internetowe urzędów miasta, urzędów powiatowych, wojewódzkich, marszałkowskich itp.

UWAGA - aby osoby samozatrudnione mogły wnioskować o świadczenie postojowe w ramach Tarczy antykryzyskowej 2.0 nadal muszą spełnić warunki:

- spadek przychodów o co najmniej 15% w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku

- rozpoczęcie działalności gospodarczej przed 1 lutego 2020 r.

Załączniki:

Początek strony