Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

Uroczyste wręczenie uprawnień budowlanych_13.01.2018 r.

Uroczyste wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych połączone ze ślubowaniem osób, które pomyślnie zdały egzamin na uprawnienia budowlane w XXX sesji egzaminacyjnej odbyło się 13 stycznia br. po raz kolejny w auli Wydziału Budownictwa
i Architektury Politechniki Opolskiej pod przewodnictwem Piotra Rybczyńskiego – członka Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Uczestników uroczystości powitał Adam Rak - Przewodniczący Okręgowej Rady OPL OIIB, który powitał przybyłych gości, a wśród nich byli m. in.: członek Zarządu Województwa Opolskiego – Szymon Ogłaza, Okręgowy Inspektor Pracy – Arkadiusz Kapuścik, Stefan Czarniecki – wiceprezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa  oraz Elżbieta Nowicka – Słowik – członek Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Przewodniczący Okręgowej Rady OPL OIIB powitał również członków Okręgowej Rady OPL OIIB, jej Prezydium, przewodniczących organów statutowych  OPL OIIB, członków Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej oraz osoby, którym nadane zostały uprawnienia budowlane i Ich rodziny. Następnie przedstawił krótką informację o działalności Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w roku 2017 oraz główne cele na rok 2018.

Przebieg XXX sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane zaprezentował Wiktor Abramek - Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
Następnie zgodnie z Uchwałą Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z 5 listopada 2008 roku, inżynierowie otrzymujący uprawnienia budowlane złożyli ślubowanie. Rotę ślubowania odczytała Pani Agnieszka Tobiasz, która uzyskała uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Po raz kolejny została również wyłoniona osoba, która najlepiej zdała egzamin na uprawnienia budowlane. Laureatem konkursu „Na najlepiej zdany egzamin na uprawnienia budowlane” w XXX sesji egzaminacyjnej został Pan Andrzej Kłopeć, który uzyskał uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej.

Po uroczystym ślubowaniu, zostały wręczone decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych oraz listy gratulacyjne od Marszałka Województwa Opolskiego w imieniu którego wręczył je, Szymon Ogłaza – członek Zarządu Województwa Opolskiego. Następnie Edward Siwirski - Okręgowy Inspektor Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu zapoznał uczestników
z wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach budowlanych.

Początek strony