Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

Administracja architektoniczno-budowlana, nadzór budowlany oraz samorząd zawodowy inżynierów budownictwa w kształtowaniu procesów inwestycyjnych w budownictwie_09-11.10.2017 r.

Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa była organizatorem cyklicznej narady szkoleniowej naszych członków, nadzoru budowlanego, administracji architektoniczno – budowlanej oraz organów samorządowych z województwa opolskiego. Narada odbyła się w dniach 09-11.10.2017 r. w Hotelu Gorzelanny w Pokrzywnej przy merytorycznym wsparciu Wojewody Opolskiego - Adriana Czubaka.

 

Uczestników narady szkoleniowej oraz przybyłych gości powitał Adam Rak – Przewodniczący Okręgowej Rady Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. W naradzie wzięli udziali: p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego - Anita Oleksiak i jej zastępca - Norbert Książek oraz przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury:  Tatiana Tymosiewicz i Błażej Korczak. W pierwszym dniu narady, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury – Tomasz Żuchowski przedstawił informację o Krajowym Zasobie Nieruchomości – otoczenie legislacyjne nowego modelu inwestycyjnego oraz wstęp do reformy procesu inwestycyjnego w świetle projektu ustawy o organach administracji inwestycyjnej i nadzoru budowlanego, a także  projektu ustawy o architektach, inżynierach budownictwa oraz urbanistach.

W drugim dniu narady Roman Ciąglewicz oraz Jerzy Krupiński - sędziowie NSA przedstawili nowelizację Kodeksu Postępowania Administracyjnego – skutki prawne i praktyczne dla przebiegu postępowania administracyjnego, zaś Elżbieta Molak - Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków omówiła szczególne zasady prowadzenia procesu inwestycyjnego w zabytkach oraz obszarach zabytkowych.

W sesji popołudniowej odbyła się I część trzech paneli:
•    aktualne problemy orzecznictwa – narada administracji architektoniczno -  budowlanej z udziałem  Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości oraz przedstawiciela GUNB,
•  aktualne problemy orzecznictwa – narada nadzoru budowlanego OWINB i PINB z udziałem przedstawiciela GUNB
•   spotkanie przedstawicieli organów gmin -  problemy pojawiające się przy sprawdzaniu uchwał w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania z udziałem  Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości.


W tym samym czasie odbyło się posiedzenie robocze Prezydium Okręgowej Rady OPL OIIB, na którym omawiano przygotowania do obwodowych zebrań wyborczych oraz ich regulamin.
Druga część paneli rozpoczęła trzeci dzień narady w sesji przedpołudniowej. Następnie Barbara Musioł - Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego omówiła Prawo geodezyjne i kartograficzne; wpływ znowelizowanej ustawy na kolejne etapy procesu inwestycyjnego.

Wybrane aspekty wizerunku inżyniera budownictwa, etyka i jego odpowiedzialność zawodowa przedstawił Mieczysław Molencki – Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej PIIB.

Podsumowania narady szkoleniowej dokonali Mieczysław Molencki – Zastępca Przewodniczącego Okręgowej Rady Opolskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Katarzyna Kubicz  – Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego oraz Małgorzata Kałuża - Swoboda – Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

 

 

Początek strony