Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

Forum Rusztowanie_09.09.2017 r.

9 września 2017 roku w siedzibie firmy PERI w Płochocinie, odbyło się cykliczne spotkanie jednej z branż budowlanych – Forum Rusztowaniowe.

Tym razem było ono szczególnie uroczyste, bowiem główny organizator zrzeszający polskie firmy rusztowaniowe, Polska Izba Gospodarcza Rusztowań, świętowała jubileusz 20-lecia działalności. Spotkanie zaszczyciło wielu gości, m.in. Marek Walicki i redaktor Krystyna Wiśniewska reprezentujący Polską Izbę Inżynierów Budownictwa, oraz Jakub Kus ze Związku Zawodowego Budowlani. Spotkanie poprowadziła Dyrektor PIGR Dagmara Tyc, a 20-letnią historię Izby przedstawił Prezes Zarządu Bogdan Szpilman, który również odebrał z rąk przedstawiciela PIIB pamiątkową tablicę.
Tradycyjnie najbardziej oczekiwanym punktem programu było rozstrzygnięcie Konkursu „Rusztowanie Roku”. W VI edycji konkursu objętej Patronatem honorowym przez Generalnego Inspektora Pracy, nagrody Złotego, Srebrnego i Brązowego Kuplunga (rys. 1) przyznawała Kapituła Konkursu złożona z niezależnych ekspertów:
•    dr inż. Edward Szwarc - przewodniczący
•    dr inż. Andrzej Misztela - sekretarz
•    dr hab. inż. Ewa Błazik-Borowa, prof. PL
•    mgr Mirosława Kamińska
•    dr inż. Anna Rawska-Skotniczny

Laureaci konkursu „Rusztowanie Roku” otrzymali nagrody Złotego, Srebrnego i Brązowego Kuplunga

W Kategorii I – Rusztowanie, głównym kryterium oceny było bezpieczeństwo i przestrzeganie zasad BHP, Kapituła brała pod uwagę również jakość usług, skalę i stopień trudności, innowacyjność technologii montażu, certyfikaty oraz referencje. W obszarze średnich i dużych firm równorzędnymi laureatami I miejsca zostały firmy:
•    PERI Polska Sp. z o.o – za rusztowanie do robót elewacyjnych na budowie Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku,


•    Xervon Polska Sp. z o.o., za rusztowanie modułowe firmy Hünnebeck, ustawione do remont sufitów podwieszanych w Galerii Mokotów w Warszawie.

III miejsce w tej kategorii zajęła firma Multiserwis Sp. z o.o., za rusztowanie Layher Allround do zawieszenia siatki zabezpieczającej przewody trakcyjne w Przeczy k.Opola.

 

W obszarze małych firm Kapituła przyznała wyróżnienie firmie Jurgo s.c. za platformę w Lidzbarku Warmińskim, wykonaną w systemie Hünnebeck.

II Kategoria - Technologia i bezpieczeństwo, kryteria oceny obejmowały nowatorstwo rozwiązań, stopień poprawy bezpieczeństwa pracy, udział polskiej myśli technicznej, a także posiadane certyfikaty i ergonomię. Kapituła nie przyznała pierwszego miejsca, II miejsce zajęła firma Peri Polska Sp. z o.o. za rusztowanie ramowe PERI UP Easy do robót fasadowych, a III miejsce firma PIONART, za system zabudowy narożnika rusztowania ramowego.
W III Kategori – Monter, Kapituła oceniała stosowanie przepisów BHP, posiadane kwalifikacje i doświadczenie oraz organizację i wydajność pracy. Srebrna Odznaki Montera otrzymali:
•    Robert Jurkiewicz z firmy Jurgo s.c.
•    Grzegorz Niemiec z firmy Multiserwis Sp. z o.o.
Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy.

Po uroczystym wręczeniu nagród obecni mogli wysłuchać referatów przedstawionych w części seminaryjnej. Wygłosili je Panowie: dr inż. Piotr Kmiecik - ekspert PIGR, Robert Jurkiewicz – organizator mistrzostw w Bezpiecznym Montażu Rusztowań, Andrzej Janowski z firmy MSA oraz Kazimierz Wasilczyk z firmy GEDA. Następnie Pan Maciej Rudaś zaprosił wszystkich do zwiedzenia nowoczesnego, doskonale wyposażonego Centrum Szkoleniowego PERI (rys. 4a). Podczas zwiedzania odbył się pokaz pracy urządzeń do transportu pionowego firmy GEDA, a uczestnicy w rozmowach kuluarowych (rys. 4b) mogli wymienić się doświadczeniami i porozmawiać o wyzwaniach czekających branżę rusztowaniową w związku z planami wprowadzenia nowego Kodeksu Budowlanego.
Patronat Medialny objęły czasopisma poświęcone tematyce budownictwa: Przegląd Budowlany, Forum Budowlane, Inżynier Budownictwa i Materiały Budowlane. Sponsorami wydarzenia były firmy GEDA oraz MSA.

Dyskusje kuluarowe z wiceprezes Izby Rusztowań Elżbietą Słowik (z lewej) oraz profesor Ewą Błazik-Borową z Politechniki Lubelskiej

Dyskusje kuluarowe z Maciejem Rudasiem z firmy Peri oraz redaktor naczelną Przeglądu Budowlanego, Grażyną Furmańczyk-Ziemińską

opracowała: Anna Rawska-Skotniczny, OKK Opole, Politechnika Opolska,
fot. z archiwum PIGR

Początek strony