Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

Opolski Dzień Budowlanych_22.09.2017 r.

Uroczystości z okazji XV-lecia istnienia samorządu zawodowego inżynierów budownictwa, były obchodzone podczas Opolskiego Dnia Budowlanych, który odbył się 22 września 2017 r. w hotelu Arkas w Prószkowie. Wieczór poprowadził Krzysztof Respondek, znany polski aktor i piosenkarz, obecnie występujący w kabarecie Rak.

Otwarcia uroczystości dokonał Przewodniczący Okręgowej Rady Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa - Adam Rak, który powitał przybyłych gości, przypomniał zebranym początki organizowania samorządu zawodowego inżynierów budownictwa, a także przedstawił dokonania samorządu w przeciągu ostatniego XV-lecia. Zwrócił szczególną uwagę na realizowane zadania statutowe m. in. szkolenie i doskonalenie zawodowe członków, gdzie średniorocznie z tych form korzysta 30-40% naszych członków, możliwość korzystania z fachowych czasopism naukowo-technicznych, w tym Inżyniera budownictwa, dostępu do portalu PIIB, a także nadanie około 1500 uprawnień budowlanych. Wspomniał również, że za działalność w różnych organach izby, członkowie otrzymali wiele odznaczeń państwowych, branżowych, regionalnych oraz złotych i srebrnych honorowych odznak PIIB.


Działalność Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa została również doceniona przyznanym przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach Laurem Umiejętności i Kompetencji za rok 2016 w kategorii „Samorząd terytorialny, zawodowy i gospodarczy”.
Następnie Przewodniczący Okręgowej Rady Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa - Adam Rak pokrótce przestawił zadania na najbliższy okres, gdzie jednym z najważniejszych zadań jest prowadzenie aktywnej, szerokiej promocji zawodu inżyniera budownictwa, jako zawodu zaufania publicznego.


W dalszej części uroczystości, przekazano informacje, że  zostały nadane na wniosek Prezesa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Pana Andrzeja Rocha Dobruckiego, Złote i Brązowe Krzyże Zasługi, przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudę, postanowieniem z dnia 29 marca 2017 rok.
Złoty Krzyż Zasługi  Panu Zbigniewowi Pastuszce oraz Brązowy Krzyż Zasługi Panu Wiktorowi Abramkowi zostały wręczone podczas XVI Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w dniu 23 czerwca 2017 roku w Warszawie.
Brązowe Krzyże Zasługi otrzymali również dr hab. inż. Dariusz Bajno oraz dr inż. Wiesław Baran, których uroczystego wręczenia odznaczonym dokonał Wojewoda Opolski – Adrian Czubak.


Zgodnie z Uchwałą nr 11/R/17 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 24 maja 2017 roku przyznane zostały Srebrne Odznaki Honorowe Panom:
•    Rafałowi Poradzie – zastępcy przewodniczącej Okręgowej Komisji Rewizyjnej oraz
•    Waldemarowi Piszczkowi  - członkowi Okręgowej Komisji Rewizyjnej.
Wręczenia odznaczeń dokonał Prezes Honorowy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa - profesor Zbigniew Grabowski.


Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa od 2013 roku nadaje tytuły Inżyniera Roku. Inżynierem Roku 2017 w kategorii projektant został Jerzy Sylwestrzak za projekt budowy fermy krów Langowo, zaś w kategorii kierownik budowy - Krystian Falkiewicz za rozbudowę, przebudowę i nadbudowę budynku Domu Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim.  
Wręczenia statuetki dokonał Adam Rak – Przewodniczący Okręgowej Rady Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Na zakończenie  części oficjalnej Przewodniczący Okręgowej Rady – Adam Rak otrzymał gratulacje i wiele słów uznania za działalność Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w przeciągu minionych 15 lat.
Po części oficjalnej odbyła się część artystyczna - autorski występ Krzysztofa Respondka.

 

Początek strony