Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

Uroczyste wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych_01.07.2017 r.

1 lipca br. w auli Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej, odbyło się uroczyste wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych połączone ze ślubowaniem osób, które pomyślnie zdały egzamin na uprawnienia budowlane w XXIX sesji egzaminacyjnej.

Spotkanie poprowadził Dariusz Bajno – członek Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Uczestników spotkania przywitał Adam Rak - Przewodniczący Okręgowej Rady OPL OIIB. Zaproszenie przyjęli: członek Zarządu Województwa Opolskiego – Szymon Ogłaza, Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego – Katarzyna Kubicz, Okręgowy Inspektor Pracy – Arkadiusz Kapuścik oraz wiceprezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa – Stefan Czarniecki.  Przewodniczący Okręgowej Rady OPL OIIB powitał również członków Okręgowej Rady OPL OIIB, jej Prezydium, przewodniczących organów statutowych  OPL OIIB, członków Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej oraz osoby, którym nadane zostały uprawnienia budowlane i Ich rodziny.


Wiktor Abramek - Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa przedstawił informację o przebiegu XXIX sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane. Następnie zgodnie z Uchwałą Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z 5 listopada 2008 roku, inżynierowie otrzymujący uprawnienia budowlane złożyli ślubowanie. Rotę ślubowania odczytała Pani Barbara Pruchnicka, która uzyskała uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych.

Zgodnie z przyjętym wnioskiem przez X Okręgowy Zjazd Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu została wyłoniona osoba, która najlepiej zdała egzamin na uprawnienia budowlane w kolejnej sesji egzaminacyjnej. Laureatem konkursu „Na najlepiej zdany egzamin na uprawnienia budowlane” w XXIX sesji egzaminacyjnej został Pan Przemysław Maraszek, który uzyskał uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych. Laureat otrzymał również nagrodę Przewodniczącego Okręgowej Rady OPL OIIB.

Po uroczystym ślubowaniu, zostały wręczone decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych oraz listy gratulacyjne od Marszałka Województwa Opolskiego w imieniu którego wręczył je, Szymon Ogłaza – członek Zarządu Województwa Opolskiego.
Następnie Pan Adam Rak – Przewodniczący Okręgowej Rady Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zapoznał uczestników z rolą i zadaniami Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Obowiązki i odpowiedzialność uczestników procesu budowlanego – praktyczne  uwagi i wnioski z punktu widzenia organów nadzoru budowlanego przedstawiła Katarzyna Kubicz – Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Początek strony