Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

Spotkanie noworoczne 21.01.2017 r.

Coroczne spotkanie noworoczne członków Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa połączone z uroczystym wręczeniem decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych osobom, które pomyślnie zdały egzamin na uprawnienia budowlane w XXVIII sesji egzaminacyjnej  odbyło się 21 stycznia 2017 roku w hotelu „Arkas”  w Prószkowie.

 


W uroczystości udział wzięło wielu zaproszonych gości, w tym między innymi: Wiceprezes PIIB - Stefan Czarniecki, Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej PIIB – Waldemar Szleper, Redaktor naczelna Inżyniera Budownictwa – Barbara Mikulicz – Traczyk, Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego Pani Katarzyna Kubicz, przedstawiciele władz Samorządu Województwa w osobie Andrzeja Buły - Marszałka Województwa Opolskiego, Urzędu Wojewódzkiego w osobie Małgorzaty Kałuży - Swobody – Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości, przewodniczący Zarządów Oddziałów Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych oraz prezesi opolskich firm budowlanych.


Uroczystość otworzył Adam Rak – Przewodniczący Okręgowej Rady OPL OIIB, który powitał uczestników i przedstawił informację nt. działalności samorządu zawodowego inżynierów budownictwa oraz jego osiągnięcia w roku 2016, tj. nadany Laur Umiejętności i Kompetencji przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach oraz podpisanie Deklaracji Opolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego.


Następnie Adam Rak – Przewodniczący Okręgowej Rady OPL OIIB oraz Dyrektor mgr Zdzisław Ślemp wręczyli Złoty Medal przyznany na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków IWIS w Warszawie Wojciechowi Lipińskiemu oraz Bartoszowi Polokowi - uczniom Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego za konstrukcję przenośnej kapsuły sypialnianej zasilanej panelami fotowoltaicznymi. Po czym laureaci przestawili krótką prezentację na temat swojego wynalazku.


W dalszej części spotkania Wiktor Abramek – Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej OPL OIIB przedstawił informację dot. nadawania uprawnień budowlanych oraz wynikach XXVIII sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane.
Zgodnie z przyjętym przez X Okręgowy Zjazd  została wyłoniona osoba, która najlepiej zdała egzamin na uprawnienia budowlane. W XXVIII sesji laureatem nagrody Przewodniczącego Okręgowej Rady OPL OIIB został mgr inż. Grzegorz Markowski, który uzyskał uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń  w specjalności inżynieryjnej drogowej. Osoby otrzymujące uprawnienia budowlane złożyły uroczyste ślubowanie, następnie zostały Im wręczone decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych oraz listy gratulacyjne od Marszałka Województwa Opolskiego Andrzeja Buły.

 

Początek strony