Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

Uroczyste podpisanie Deklaracji Opolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego - 05.12.2016 r.

W dniu 5 grudnia 2016 r. w siedzibie Izby Adwokackiej przy ul. Dwernickiego 1/1 w Opolu uroczyście podpisano Deklarację Opolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego.

Sygnatariusze Porozumienia:
1.    Opolska Izba Lekarska – reprezentowana przez Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej Jerzego Jakubiszyna,

2.    Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu – reprezentowana przez Przewodniczącą  Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Sabinę Wiatkowską,

3.    Opolska Okręgowa Izba Aptekarska – reprezentowana przez Wiceprezesa Opolskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej Andrzeja Prygla,

4.    Opolska Okręgowa Izba Architektów RP – reprezentowana przez Przewodniczącego Opolskiej Okręgowej Rady Izby Architektów RP Zbigniewa Bomersbacha,

5.    Opolska Izba Lekarsko – Weterynaryjna – reprezentowana przez Prezesa Rady  Opolskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej Marka Wisłę,

6.    Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Regionalny Oddział w Opolu – reprezentowana przez Prezesa Regionalnej Rady Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w Opolu Adama Karchera,

7.    Izba Adwokacka w Opolu – reprezentowana przez Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Opolu Mariana Jagielskiego,

8.    Okręgowa Izba Radców Prawnych w Opolu – reprezentowana przez Dziekana Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu Katarzynę Bisowską,

9.    Oddział Opolski Krajowej Izby Doradców Podatkowych – reprezentowany przez Przewodniczącego Zarządu Opolskiego Oddziału Mieczysława Sałatyńskiego,

10.    Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa – reprezentowana przez Przewodniczącego Okręgowej Rady Adama Raka.

W uroczystości uczestniczył Prezydent Miasta Opola - Pan Arkadiusz Wiśniewski.

Początek strony