Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

Szkolenie Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej oraz czlonków Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego OPL OIIB 9-11.06.2016 r.

W dniach 9-11 czerwca br. w Rytrze za Nowym Sączem Okręgowi Rzecznicy Odpowiedzialności Zawodowej OPL OIIB, członkowie Okręgowego Sądu OSD OPL OIIB oraz osoby obsługujące ww. organy uczestniczyli w wyjazdowym szkoleniu zorganizowanym przez Małopolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa. Tematem szkolenia były procedury postępowań w sprawach odpowiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej – zmiany w trybach, kazusy na przykładzie spraw wpływających do OROZ, OSD oraz omówiono przykładowe rozstrzygnięcia przed organami krajowymi KROZ i KSD. W drugim dniu szkolenia uczestnicy wzięli udział w pokazowej rozprawie zawodowej  z zakresu odpowiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej. Trzeci dzień szkolenia to część turystyczno-integracyjna. Odbyła się wycieczka techniczna do Starej Lubowni na Słowacji, gdzie uczestnicy zobaczyli zabytkową architekturę drewnianą – skansen oraz zwiedzali „zamknięty zespół budowli obronnych” na zamku.

Początek strony