Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

Uroczyste wręczenie uprawnień budowlanych 11.06.2016 r.

11 czerwca br. w sali im. Karola Musioła Urzędu Miasta Opola, odbyło się uroczyste wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych połączone ze ślubowaniem osób, które pomyślnie zdały egzamin na uprawnienia budowlane w XXVII sesji egzaminacyjnej. Spotkanie otworzył Pan Adam Rak - Przewodniczący Okręgowej Rady OPL OIIB, który powitał przybyłych gości: Przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, członków Okręgowej Rady OPL OIIB, jej Prezydium, przewodniczących organów statutowych OPL OIIB, członków Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej oraz osoby, którym nadane zostały uprawnienia budowlane i Ich rodziny.

Pan Wiktor Abramek - Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa przedstawił informację o przebiegu XXVII sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane. Następnie zgodnie z Uchwałą Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z 5 listopada 2008 roku inżynierowie otrzymujący uprawnienia budowlane złożyli ślubowanie. Rotę ślubowania odczytała Pani Iwona Koźbiał, która uzyskała uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.


Zgodnie z przyjętym wnioskiem przez X Okręgowy Zjazd Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu została wyłoniona osoba, która najlepiej zdała egzamin na uprawnienia budowlane w kolejnej sesji egzaminacyjnej. Laureatką konkursu „Na najlepiej zdany egzamin na uprawnienia budowlane” w XXVII sesji egzaminacyjnej została Pani Elżbieta Król – Marszałek, która uzyskała uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej. Laureatka otrzymała również nagrodę Przewodniczącego Okręgowej Rady OPL OIIB.


Po uroczystym ślubowaniu, zostały wręczone decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych oraz listy gratulacyjne od Marszałka Województwa Opolskiego w imieniu którego wręczył je, Pan Remigiusz Widera – Z-ca Dyrektora Departamentu Infrastruktury i Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.
Następnie Pan Adam Rak – Przewodniczący Okręgowej Rady Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zapoznał uczestników z rolą i zadaniami Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.


Problemy związane z odpowiedzialnością zawodową i dyscyplinarną przedstawił Pan Mieczysław Molencki – Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, natomiast informację  dot. działalności Forum Młodych Inżynierów, które aktywnie działa od ubiegłego roku przedstawił Pan Robert Respondek – Przewodniczący Forum Młodych Inżynierów.
Na zakończenie uroczystości Pan Adam Rak podziękował uczestnikom spotkania za udział i zaprosił na drugą część, przy kawie.

https://picasaweb.google.com/116817675416723055897/6298212776497890417#slideshow/6298212948408374994

Początek strony