Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

Spotkanie noworoczne delegatów 14.01.2016 rok

Tradycyjne spotkanie noworoczne członków Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa połączone z wręczeniem decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych osobom, które pomyślnie zdały egzamin na uprawnienia budowlane w XXVI sesji egzaminacyjnej  odbyło się 14 stycznia 2016 roku w hotelu „Arkas” w Prószkowie.

W uroczystości udział wzięło wielu zaproszonych gości, w tym między innymi: Prezes PIIB kol. Andrzej Roch Dobrucki, Wiceprezes PIIB kol. Stefan Czarniecki, Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego Pan Krystian Walkowiak, przedstawiciele władz Samorządu Województwa w osobie członka Zarządu Województwa - Pana Marszałka Szymona Ogłazy, Urzędu Wojewódzkiego w osobie Marka Świetlika – Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości oraz przewodniczący Zarządów Oddziałów Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych. Swoją obecnością zaszczycili również przewodniczący: łódzkiej, mazowieckiej, podkarpackiej oraz śląskiej okręgowej izby inżynierów budownictwa.

Uroczystość otworzył dr hab. inż. Adam Rak – Przewodniczący Okręgowej Rady, który powitał uczestników i przedstawił informację nt. działalności samorządu zawodowego inżynierów budownictwa w roku 2015 i jego zadania na rok 2016. Następnie dr inż. Wiktor Abramek – Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej przedstawił informację dot. nadawania uprawnień budowlanych oraz wynikach XXVI sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane.

Zgodnie z przyjętym przez X Okręgowy Zjazd  została wyłoniona osoba, która najlepiej zdała egzamin na uprawnienia budowlane. W XXVI sesji laureatem nagrody Przewodniczącego Okręgowej Rady OPL OIIB został mgr inż. Ryszard Piotrowski, który uzyskał uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Osoby otrzymujące uprawnienia budowlane złożyły uroczyste ślubowanie, następnie zostały Im wręczone decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych oraz listy gratulacyjne od Marszałka Województwa Opolskiego w imieniu, którego wręczył je członek zarządu województwa opolskiego Pan Marszałek Szymon Ogłaza.

Po wręczeniu decyzji, uczestnicy uroczystości wysłuchali wystąpienia Prezesa PIIB Andrzeja Rocha Dobruckiego na temat m. in. wiodącej roli budownictwa, inżynierów i samorządu zawodowego, a także o korzyściach płynących z przynależności do izby inżynierów budownictwa.

Na zakończenie uroczystości, Przewodniczący Okręgowej Rady - Adam Rak,
w imieniu władz Izby podziękował za współpracę w 2015 roku, złożył życzenia noworoczne i zachęcił przyszłych członków do współpracy z Forum Młodego Inżyniera.

Początek strony