Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

Posiedzenie Okręgowej Rady OPL OIIB - 10.09.2015 r.

W dniu 10 września 2015 r. po raz VII w IV kadencji obradowała Okręgowa Rada Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu. W posiedzeniu udział wzięli także przedstawiciele jej organów statutowych oraz radca prawny izby Piotr Klim a także kierownik Biura Jan Broniewicz.
Przewodniczący Okręgowej Rady Adam Rak przedstawił informacje z przebiegu II Zjazdu Nadzwyczaj-nego PIIB oraz o aktualnej działalności Izby i o planach na najbliższy okres.
W bieżącej działalność izby przewodniczący zwrócił uwagę na działania izby w związku z nowelizacją Prawa budowlanego, w tym na szkolenia dla członków izby nt. interpretacji przepisów znowelizowanej ustawy jw., poruszył także temat Konkursu „Inżynier Roku” a zastępca przewodniczącego Okręgowej Rady Maria Mleczko-Król przedstawiła laureatów tego konkursu.
Omawiając plany naszej izby przewodniczący Okręgowej Rady wspomniał o Dniu Budowlanych w dniach 02-03.10.2015 r. w Kędzierzynie-Koźlu, spotkaniach szkoleniowo-integracyjnych w starost-wach (Strzelce Opolskie, Brzeg, Opole, Kluczbork), warsztatach organizowanych z administracją architektoniczno-budowlaną i nadzorem budowlanym w Sulisławiu w dniach 14-16.10.2015 r., szkole-niach organizowanych przez Izbę w Opolu i przez stowarzyszenia techniczne, współorganizacji konfe-rencji z PZITB „Zagadnienia ochrony środowiska”, zwiedzaniu placu budowy 5 i 6 bloku Elektrowni Opole.
Na posiedzeniu podjęto 2 uchwały:
- uchwałę nr 11/VII/R/2015 w przedmiocie zatwierdzenia uchwał Prezydium Okręgowej Rady Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu (2 uchwały);
 - uchwałę nr 12/VI/R/2015 w przedmiocie przyjęcia Regulaminu w sprawie udzielania porad prawnych członkom Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu.
W czasie posiedzenia przewodniczący Okręgowej Rady  poinformował także o wynikach kontroli Okręgowej Komisji Rewizyjnej w zakresie rozliczenia Wspólnoty Dom Technika za 2014 rok.
Ponadto Robert Respondek przewodniczący Zespołu Koordynacyjnego Forum Młodych Inżynierów przedstawił informację z działalności Forum, a pan Tadeusz Tarczyński przewodniczący Zespołu Koordynacyjnego Klubu Seniora - informację z działalności Klubu, zaś przewodnicząca Składu Orzekającego Okręgowej Rady Halina Kaniak  - informację nt. uchwał  o wpisach na listę członków, wznowieniach członkostwa, zawieszeniach w prawach członków, skreśleniach z listy członków OPL OIIB.
Informacje o bieżącej działalności organów statutowych izby złożyli ich przewodniczący lub przedstawiciele (OKK, OSD, OROZ, OKR).
Na posiedzeniu przyjęto protokół z posiedzenia Okręgowej Rady OPL OIIB w dniu 26 czerwca 2015 r.
Na koniec przewodniczący Okręgowej Rady Adam Rak oraz członkowie Okręgowej Rady OPL OIIB złożyli życzenia panu Tadeuszowi Tarczyńskiemu z okazji 95 urodzin, z tej okazji wręczono także panu Tadeuszowie pamiątkowy portret.


Informację przygotowała: Halina Kaniak
                                           Sekretarz Okręgowej Rady Izby

Początek strony