Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady, Opole - 03.08.2015 r.

W dniu 3 sierpnia  2015 r. obradowało Prezydium Okręgowej Rady Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu na spotkaniu roboczym, w którym udział wziął także radca prawny Izby Piotr Klim oraz kierownik Biura Jan Broniewicz.
Na posiedzeniu przewodniczący Okręgowej Rady OPL OIIB Adam Rak przekazał informacje z pracy Zespołu ds. Statutu oraz o przygotowaniach do Zjazdu Nadzwyczajnego Krajowej PIIB.
Podsumował również działania podjęte przez Izbę w ostatnim okresie.
Na posiedzeniu przedyskutowano działania na najbliższy okres, tj.
- konsultacje dla członków Izby w sprawie znowelizowanego Prawa budowlanego,
-  spotkanie szkoleniowo-integracyjne w powiecie brzeskim,
- wniosek do wydawnictwa III tomu książki „Budowle inżynierskie Krajów Grupy Wyszehradzkiej”,
- konkurs „Inżynier Roku”,  
- planowane prace remontowe w siedzibie izby,  
- Biuletyn Informacyjny Izby,
- Dzień Budowlanych
- warsztaty z nadzorem budowlanym i administracją architektoniczno-budowlaną w Sulisławiu,
- porady prawne dla członków Izby: zakres i tryb,
- pomoc w przygotowaniu dokumentacji wodociągu dla wsi Święciny  w gm. Murów,
- facebook naszej izby.

Informację przygotowała: Halina Kaniak
                                           Sekretarz Okręgowej Rady Izby

Początek strony