Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady, Opole - 08.07.2015 r.

W dniu 8 lipca 2015 r. miało miejsce posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Prezydium Okręgowej Rady oraz przedstawiciele jej organów statutowych: przewodniczący OKK Wiktor Abramek, przewodniczący Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Andrzej Duda, Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej-Koordynator Zbigniew Pastuszka, przedstawiciel OKR Ewa Sięka-Karbowicz a także kierownik Biura Jan Broniewicz.
Na posiedzeniu przewodniczący Okręgowej Rady OPL OIIB Adam Rak przekazał informacje z pracy Zespołu ds. Statutu oraz o przygotowaniach do Zjazdu Nadzwyczajnego Krajowej PIIB.
Podsumował również działania podjęte przez Izbę w ostatnim okresie, dziękując wszystkim za pomoc w ich realizacj.
Przewodniczący Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego przy OPL OIIB Henryk Nowak dokonał wstępnej analizy szkoleń w I półroczu 2015 r. oraz przedstawił propozycje planowanych szkoleń w II półroczu 2015 r.
Przewodniczący Komisji Prawno-Regulaminowej przy OPL OIIB Mieczysław Molencki podał informację z realizacji wniosków z XIV Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego OPL OIIIB.
Skarbnik dokonał wstępnej wykonania budżetu Izby za I półrocze.
W czasie posiedzenia podsumowano działania izby w ostatnim okresie oraz przedyskutowano działania
na najbliższy okres, tj.
-  spotkania szkoleniowo-integracyjne w powiatach (Strzelce Opolskie, Brzeg, Kluczbork, Opole),
- konkurs „Inżynier Roku”, plan działania Komisji Konkursowej,
- planowane prace remontowe w siedzibie izby,  
- Biuletyn Informacyjny Izby,
- Dzień Budowlanych
- warsztaty z nadzorem budowlanym i administracją architektoniczno-budowlaną w Sulisławiu,
- facebook naszej izby,
- harmonogram posiedzeń organów PIIB i OPL OIIB na II półrocze 2015 r.
Informacje o bieżącej działalności organów OPL OIIB : Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej,  
Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego,  Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej,
Okręgowej Komisji Rewizyjnej złożyli ich przewodniczący lub upoważnieni przedstawiciel organu.


Informację przygotowała: Halina Kaniak
                                           Sekretarz Okręgowej Rady Izby

Początek strony