Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady, Opole - 22.06.2015 r.

W dniu 22 czerwca 2015 r. miało miejsce robocze posiedzenie Prezydium  Okręgowej Rady Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Prezydium Okręgowej Rady oraz kierownik Biura Jan Broniewicz.
Na posiedzeniu podjęto 2 uchwały:
- uchwałę nr 22/P/2015 w sprawie delegowania członka Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa  w Opolu ( Henryk Nowak) na konferencję naukowo-techniczną nt. „Budownictwo energooszczędne w Polsce - stan i perspektywy”, która odbędzie się w dniach 20-25 września 2015 r. w Krynicy;
- uchwałę nr 23/P/2015 w sprawie ufundowania nagrody specjalnej w konkursie „Młody Innowator”.
W trakcie posiedzenia omawiano następujące sprawy:
- plan posiedzeń Okręgowej Rady i jej organów oraz Krajowej rady na II półrocze 2015 r.,
- rozliczenie kosztów siedziby Izby za 2014 rok w kontekście uwag do protokołu Okręgowej Komisji Rewizyjnej,
- utworzenie strony facebook dla OPL OIIB,
- plan działania na najbliższy okres : wyjazdowo-szkoleniowe posiedzenie Okręgowej Rady w Podlesiu w dniu 26-27 czerwca 2015 r., obchody Dnia Budowlanych w dniach 02-03.10.2015 r. K-Koźle,
- konkurs „Inżynier Roku”.

Informację przygotowała: Halina Kaniak
                                Sekretarz Okręgowej Rady Izby

Początek strony