Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

Wspólne posiedzenie organów statutowych Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu, Kamień Śląski - 08.06.2015 r.

W dniu 8czerwca 2015 r. na terenie kompleksu pałacowo-parkowego w Kamieniu Śląskim  miało miejsce  wspólne posiedzenie organów statutowych Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu, którego przedmiotem była dyskusja nad aktualnymi zadaniami oraz programem działania PIIB  na kadencję 2014 - 2018, wynikającymi z uchwały XIII Zjazdu PIIB.
Honorowymi gośćmi spotkania byli przedstawiciele PIIB, tj. prezes Krajowej Rady PIIB Andrzej Roch Dobrucki, wiceprezesi przewodniczący Komisji Prawno-Regulaminowej KR PIIB Zbigniew Kledyński, członek Krajowej Rady, przewodniczący Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego KR PIIB i jednocześnie przewodniczący Okręgowej Rady Izby Kujawsko-Pomorskiej Adam Podhorecki.
OPL OIIB miała okazję ugościć na swoim terenie przedstawicieli Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w związku ze zjazdem dziekanów wydziałów budownictwa uczelni technicznych w kraju, który tym razem odbędzie się na Politechnice Opolskiej w dniach 8-10 czerwca br.
Spotkanie otworzył przewodniczący Okręgowej Rady Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu Adam Rak, który powitał zaproszonych gości oraz członków izby.
Następnie ks. dr prałat Albert Glaeser przekazał informacje o kompleksie pałacowo-parkowym w Kamieniu Śląskim począwszy od  XI wieku poprzez okres II wojny światowej i powojenny, po czasy współczesne, przedstawił ród rycerski Odrowążów, przybliżył postać św. Jacka oraz błogosławionego Czesława i błogosławionej Bronisławy.
Ponownie głos zabrał przewodniczący Okręgowej Rady OPL OIIB Adam Rak informując o aktualnej działalności naszej izby i zadaniach na najbliższy okres, o współpracy z organami samorządowymi i państwowymi oraz administracją architektoniczno-budowlaną i nadzorem budowlanym.
W czasie spotkania został także wręczony projektantowi branży drogowej Kazimierzowi Kurowskiemu dyplom Ministra Gospodarki z okazji 25-lecia polskiej transformacji, w uznaniu za aktywne propagowanie idei i ducha przedsiębiorczości oraz zaangażowanie i wkład w rozwój polskiej gospodarki.
Kazimierz Kurowski jest projektantem, który ma także swój  udział w zagospodarowaniu terenu kompleksu pałacowo-parkowego, gdzie odbyło się dzisiejsze spotkanie.
Kolejny punkt programu to wystąpienia gości, najpierw głos zabrał prezes Krajowej rady PIIB Andrzej Roch Dobrucki, który przekazał informacje o aktualnej działalności PIIB oraz zadaniach w bieżącej kadencji, o współpracy z organami administracji rządowej i uczelniami technicznymi.
Przewodniczący Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego KR PIIB Adam Podhorecki poruszył kwestię szkoleń zawodowych oraz etyki zawodowej, a wiceprezes Zbigniew Kledyński poruszył problem wyceny prac projektowych, prac nad Kodeksem budowlanym, pozycji architekta i inżyniera w Polsce i na świecie, tworzenia prawa i oddziaływania Izby na jego tworzenie oraz kwestię budowania poczucia wartości inżynierów.
Po wystąpieniach gości nastąpiła dyskusja, w czasie której członkowie OPL OIIB (Zenon Mieruszyński, Witold Isalski, Tadeusz Tarczyński, Stanisław Staniszewski) kierowali zapytania do przedstawicieli PIIB, pytania dotyczyły między innymi uwag do projektu Kodeksu budowlanego, wynagrodzenia projektanta, inspektora nadzoru budowlanego, niskich stawek przetargowych, bałaganu prawnego w Polsce.
  Spotkanie zakończył przewodniczący Okręgowej Rady OPL OIIB Adam Rak dziękując gościom i człon-kom Izby za przybycie na spotkanie.

Materiał przygotowała: Halina Kaniak
                Sekretarz Okręgowej Rady Izby

Początek strony