Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady, Opole - 01.06.2015 r.

W dniu 1 czerwca 2015 r. odbyło się posiedzenie Prezydium  Okręgowej Rady Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu. W posiedzeniu wzięli udział  członkowie Prezydium Okręgowej Rady oraz przedstawiciele jej organów statutowych: przewodniczący OKK Wiktor Abramek, Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej-Koordynator Zbigniew Pastuszka, przedstawiciele OKR: Rafał Porada i Waldemar Piszczek oraz kierownik Biura Jan Broniewicz.
Na posiedzeniu zostały przekazane informacje z posiedzenia Krajowej Rady w dniu 13 maja br. oraz posiedzeń komisji krajowych : Komisji ds. Statutu, Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego,  Komisji Prawno-Regulaminowej,  Komisji Wnioskowej, przedstawiono wnioski kierowane do Zjazdu Krajowego oraz Krajowej Rady PIIB oraz propozycje zmian w gospodarce finansowej PIIB.
W czasie posiedzenia podsumowano działania izby w ostatnim okresie: spotkanie szkoleniowe Klubu Seniora z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, które miało miejsce w ubiegłym tygodniu, naradę skarbników w Lublinie, szkolenia rzeczników oraz członków sądów dyscyplinarnych w Serocku i Wałbrzychu oraz przedyskutowano działania na najbliższy okres, tj.
- wyjazdy szkoleniowe na budowę 6. bloku Elektrowni Opole,
- spotkanie z prezesem Krajowej Rady PIIB Andrzejem Rochem Dobruckim - 08.06.2015 r. w Kamieniu Śląskim,
- wyjazdowe posiedzenie szkoleniowe Okręgowej Rady oraz jej organów statutowych i pomocniczych w dniach 26-27.06.br. w Podlesiu k. Głuchołaz,
-  spotkanie szkoleniowo-integracyjne w powiecie nyskim w dniu 12.06.2015 r.,
-  II posiedzenie szkoleniowe  Forum Młodego Inżyniera OPL OIIB w dniach 12-13.06.2015 r. w Przysieczy,
- warsztaty opolskiej izby z nadzorem budowlanym w dniach 14-16.10.2015 r. w Sulisławiu,
- konkurs „Inżynier Roku”: plan działania Komisji konkursowej,
- planowane prace remontowe w siedzibie izby,  
- nowa strona internetowa naszej izby,
Informacje o bieżącej działalności organów OPL OIIB : Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej, Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego,  Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, Okręgowej Komisji Rewizyjnej złożyli ich przewodniczący lub upoważnieni przedstawiciel organu.

Informację przygotowała:           Halina Kaniak
                                           Sekretarz Okręgowej Rady Izby

Początek strony