Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady, Opole - 15.04.2015 r.

W dniu 15 kwietnia 2015 r. odbyło się robocze posiedzenie Prezydium  Okręgowej Rady Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Prezydium Okręgowej Rady oraz kierownik Biura Jan Broniewicz.
Na posiedzeniu podjęto 2 uchwały:
- uchwałę w sprawie przyznania członkowi Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu ( Bogusław Rup) dofinansowania kosztów uczestnictwa w konferencji naukowo-technicznej pt. „Awarie Budowlane”, która odbędzie się w Międzyzdrojach w dniach 20-23.05.2015 r.;
-  uchwałę w sprawie delegowania członka Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu ( Mieczysław Molencki) na warsztaty szkoleniowe organizowane w dniach 27-29.04.2015 r. w Wiśle przez Śląską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa.
W czasie posiedzenia omawiano następujące sprawy:
- podsumowanie XIV Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego OPL OIIB,
- wnioski zjazdowe : skierowane do PIIB oraz do OPL OIIB,
- plan działania na najbliższy okres : spotkanie szkoleniowo-konsultacyjne w powiecie kędzierzyńsko- kozielskim w dniu 24.04.2015 r. i powiecie krapkowickim w dniu 08.05.2015 r., obchody Dnia Budowlanych w dniach 02-03.10.2015 r.
- konkurs „Inżynier Roku”;
- Biuletyn Informacyjny OPL OIIB,
- wyjazd na plac budowy nowych bloków Elektrowni Opole,
- program wizyty prezesa Krajowej Rady PIIB Andrzeja Rocha Dobruckiego w czasie Zjazdu Dziekanów wydziałów budownictwa uczelni technicznych, który odbędzie się w dniach 8-10.06.2015 r. na Politechnice  Opolskiej,
- rozliczenia roczne faktur Wspólnoty NOT -OPL OIIB.

Informację przygotowała: Halina Kaniak
                              Sekretarz Okręgowej Rady Izby

Początek strony