Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady, Opole - 08.04.2015 r.

W dniu 8 kwietnia 2015 r. odbyło się posiedzenie Prezydium  Okręgowej Rady Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu. W posiedzeniu oprócz członków Prezydium Okręgowej Rady udział wzięli przedstawiciele jej organów statutowych: przewodniczący OKK Wiktor Abramek, przewodniczący OSD Andrzej Duda, okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej-koordynator Zbigniew Pastuszka, przedstawiciele OKR: Rafał Porada i Piotr Kołodziej oraz kierownik Biura Jan Broniewicz  i prawnik Piotr Klim.
Na posiedzeniu podjęto 6 uchwał:
- 4 uchwały w sprawie przyznania członkom Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu ( Witold Isalski, Wiesław Baran, Jerzy Sylwestrzak, Juliusz Kuś) dofinansowania kosztów uczestnictwa w konferencji naukowo-technicznej pt.” XXX Jubileuszowe Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji WPPK 2015”, która odbyła się w Szczyrku w dniach 25-28 marca 2015 r;
- uchwałę w sprawie sfinansowania przejazdu na Międzynarodowe Targi Budownictwa BUDMA 2015  w Poznaniu grupy osób - członków OPL OIIB;
-  uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania do szkolenia organizowanego przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział Opole i Opolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa w Opolu nt. „Problematyka prawna w budownictwie” organizowana w dniach 17-18.04.2015 r. w Jarnołtówku.
W trakcie posiedzenia omawiano następujące kwestie:
- przygotowania i organizacja XIV Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego OPL OIIB,
- wykonanie budżetu z okres I-III 2015 r.;
- udział naszej izby w organizowanym przez Wydział Budownictwa Politechniki Opolskiej Zjeździe Dziekanów wydziałów budownictwa uczelni technicznych w dniach 8-10.06.2015 r. z udziałem  prezesa Krajowej Rady PIIB Andrzeja Rocha Dobruckiego;
- plan działania na najbliższy okres : spotkanie szkoleniowo-konsultacyjne w powiecie kędzierzyńsko- kozielskim w dniu 24.04.2015 r. i w powiecie krapkowickim w dniu 08.05.2015 r., warsztaty naszej izby z nadzorem budowlanym- jesień 2015 r., targi budownictwa w Opolu, szkolenia dla rzeczników i członków sądów dyscyplinarnych organizowanym przez Dolnośląską Izbę w dniach 28-30.04.2015 r.,
- konkurs „Inżynier Roku”;
- informacje o bieżącej działalności organów OPL OIIB : Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej, Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego,  Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, Okręgowej Komisji Rewizyjnej;
-  prace nad Kodeksem budowlanym,
- współpraca z izbą architektów.
Informację przygotowała: Halina Kaniak
                                   Sekretarz Okręgowej Rady Izby

Początek strony