Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

XIV Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy, Górażdże - 11.04.2015 r.

  

W dniu 11 kwietnia 2015 r. w Centrum Konferencyjnym Górażdże Cement S.A. w Górażdżach obradował XIV Okręgowy  Zjazd Sprawozdawczy Opolskiej  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu.  W obradach uczestniczyło 91 delegatów ze 108 uprawnionych, co stanowi 84,26 %.
   Zjazd obradował pod przewodnictwem kol. Elżbiety Daszkiewicz. Zaproszenie na Zjazd przyjęli honorowi goście: wicewojewoda opolski Antoni Jastrzembski, dyrektor Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Marek Świetlik  wraz ze  zastępcą Dyrektora Wydziału,  Małgorzatą Kałużą-Swobodą, przedstawiciel PIIB - Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej-Koordynator Waldemar Szleper, przewodniczący Opolskiej Okręgowej Izby Architektów Zbigniew Bomersbach,w zastępstwie dziekana Wydziału Budownictwa Politechniki Opolskiej Prof. Stefanii Grzeszczyk - Wiesław  Baran ,  przedstawiciele administracji architektoniczno-budowlanej, nadzoru budowlanego oraz stowarzyszeń naukowo-technicznych.
    Przewodniczący Okręgowej Rady OPL OIIB Adam Rak przedstawił sprawozdanie z jej działalności w 2014 r. i program działania na 2015 rok. Wykonanie budżetu za 2014 r. oraz planowany budżet na 2015 r. przedstawił skarbnik Ryszard Karwasiecki. Sprawozdania z działalności organów Okręgowej Rady zaprezentowali ich przewodniczący: Wiktor Abramek - Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna, Zbigniew Pastuszka - Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej-Koordynator, Andrzej Duda - Okręgowy Sąd Dyscyplinarny, Małgorzata Kostarczyk-Gąska - Okręgowa Komisja Rewizyjna.
    Na zjeździe zostały podjęte uchwały w sprawach: przyjęcia sprawozdań organów  statutowych izby za 2014 r., przyjęcia sprawozdania finansowego oraz wykonania budżetu OPL OIIB za 2014 r., programu działania OPL OIIB na 2015 rok. Okręgowy Zjazd  udzielił  absolutorium Okręgowej Radzie za działalność w 2014 roku. Okręgowy Zjazd zaakceptował także   wniosek o nadanie Srebrnej Odznaki Honorowej PIIB dla kol. Ewy Sięki-Karbowicz, sekretarza  Okręgowej Komisji Rewizyjnej.
    Aktywnym członkom OPL OIIB zostały wręczone honorowe odznaki PIIB, złotą odznakę otrzymali : Andrzej Duda i Bogusław Litwin,  srebrną : Marian Grzegorz Sokołowski i Zbigniew Rogalski.
Z okazji 25-lecia polskiej transformacji w uznaniu za aktywne propagowanie idei i ducha przedsiębiorczości Dyplomy Ministra Gospodarki, które wręczył Wicewojewoda Opolski  otrzymali członkowie opolskiej izby: Wiktor Abramek, Wiesław Baran, Elżbieta Daszkiewicz, Andrzej Duda, Kazimierz Kurowski,  Janusz Kurzyca, Zenon Mieruszynski, Maria Mleczko-Król, Mieczysław Molencki, Adam Skardowski.
Ponadto  Dyplomy Banku Światowego za  przygotowanie raportu pn. „Doing Business in Poland 2015” otrzymali: Mieczysław Molencki i Zbigniew Gwizdek.
    Podczas obrad delegaci zgłosili 10 wniosków zjazdowych, z czego 7 wniosków uzyskało akceptację delegatów i zostało skierowanych do Okręgowej Rady  OPL OIIB oraz do  PIIB.


Halina Kaniak - sekretarz Okręgowej Rady OPL OIIB

1.JPG
1.JPG
10.JPG
10.JPG
11.JPG
11.JPG
12.JPG
12.JPG
2.JPG
2.JPG
3.JPG
3.JPG
4.JPG
4.JPG
5.JPG
5.JPG
6.JPG
6.JPG
7.JPG
7.JPG
8.JPG
8.JPG
9.JPG
9.JPG

Początek strony