Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

Wyjazd do Łódzkiej Okregowj Izby Inżynierów Budownictwa, 12-13.03.2015 r.

     W dniach 12-13 marca 2015 r. Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Opolu gościła w Łódzkiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa. Łódzka Izba zrzesza w swych szeregach 6840 członków, posiada na terenie województwa łódzkiego 6 Placówek Terenowych: w Bełchatowie, Kutnie, Piotrkowie Trybunalskim, Sieradzu, Skierniewicach i Wieluniu. Siedziba Izby Łódzkiej mieści się we własnym odrestaurowanym budynku z 1900 r. przy ul. Północnej 39 w Łodzi.

W skład delegacji naszej izby weszli: przewodniczący Okręgowej Rady Adam Rak, jego zastępcy: Henryk Nowak i Mieczysław Molencki, sekretarz Halina Kaniak, skarbnik Ryszard Karwasiecki, Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Zbigniew Pastuszka oraz kierownik biura izby Jan Broniewicz.

W pierwszym dniu spotkaliśmy się w siedzibie Izby Łódzkiej z przedstawicielami Rady Izby Łódzkiej oraz jej organów, tj. przewodniczącą Barbarą Malec, zastępcą przewodniczącej Agnieszką Jońca, sekretarzem Grzegorzem Rakowskim, skarbnikiem Cezarym Wójcikiem, przewodniczącym Komisji Kwalifikacyjnej Zbigniewem Cichońskim, rzecznikiem odpowiedzialności zawodowej Jackiem Kałuszką oraz kierownikiem biura Magdaleną Pomorską-Fibich.

Podczas spotkania wymieniono poglądy na temat doskonalenia zawodowego członków izby, nowych zasad przeprowadzania egzaminów na uprawnienia budowlane, odpowiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej członków izby, integracji członków izby, gospodarki finansowej, zmian w Prawie budowlanym, prac nad Kodeksem budowlano-urbanistycznym, form integracji członków izby, inicjatyw z udziałem członków izby, działania PIIB.

Wieczorem członkowie izby opolskiej wybrali się na spacer ul. Piotrkowską, której unikalna architektura i tętno życia wywołały niezapomniane wrażenia.

Drugi dzień w Łodzi dostarczył nam również wielu ciekawych chwil. Ponownie spotkaliśmy się w siedzibie Izby przy ul. Północnej 39, gdzie mieliśmy możliwość zwiedzenia siedziby i poznania pracowników biura. Na spotkaniu z udziałem zastępcy przewodniczącej Rady Łódzkiej Piotrem Parkitnym, kierownikiem biura Magdaleną Pomorską-Fibich i redaktorem naczelną „Kwartalnika Łódzkiego” Renatą Włostowską omawiano sprawy związane z działaniem biura izby oraz wydawnictwami izby, między innymi poznaliśmy szczegóły powstania „Kwartalnika Łódzkiego”.

Kolejnym punktem programu było zwiedzanie budowy Dworca Kolejowego Łódź Fabryczna. Obszar inwestycji oraz przyjęte rozwiązania konstrukcyjne i nowoczesne technologie są dowodem wysokiego poziomu wiedzy i profesjonalizmu polskiego inżyniera.

W drodze powrotnej do Opola wstąpiliśmy na cmentarz w Tuszynie, gdzie został pochowany zaprzyjaźniony z izbą opolską były przewodniczący Rady Łódzkiej Grzegorz Cieśliński, który zmarł we wrześniu ubiegłego roku.

 

Informację przygotowała:        Halina Kaniak

                                   Sekretarz Okręgowej Rady Izby

                                   

Początek strony