Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

Spotkanie Noworoczne, Prószków - 23.01.2015 r.

W dniu 23 stycznia 2015 roku w pięknie położonym hotelu „Arkas” w Prószkowie odbyło się tradycyjne spotkanie noworoczne członków Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa połączone z wręczeniem decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych osobom, które pomyślnie zdały egzamin na uprawnienia budowlane w XXIV sesji egzaminacyjnej.

W uroczystości udział wzięło wielu zaproszonych gości, w tym między innymi: Wiceprezes PIIB kol. Stefan Czarniecki, Poseł Ryszard Galla, Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego Pan Krystian Walkowiak, przedstawiciele władz Samorządu Województwa w osobie członka Zarządu Województwa, Pan Marszałek Tomasz Kostuś, Urzędu Wojewódzkiego, prorektor Politechniki Opolskiej Pan Prof. Janusz Pospolita oraz przewodniczący Zarządów Oddziałów Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych.

Uroczystość otworzył dr hab. inż. Adam Rak – Przewodniczący Rady Okręgowej, który powitał uczestników i przedstawił informację n.t. działalności samorządu zawodowego inżynierów budownictwa w roku 2014 i jego zadania na rok 2015. Następnie dr inż. Wiktor Abramek – Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej przedstawił informację dot. nadawania uprawnień budowlanych.

Zgodnie z przyjętym przez X Okręgowy Zjazd OOIIB została wyłoniona osoba, która najlepiej zdała egzamin na uprawnienia budowlane. W XXIV sesji laureatem nagrody Przewodniczącego Okręgowej Rady OOIIB został mgr inż. Rafał Rogalski, który uzyskał uprawnienia do projektowania i kierowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Osoby otrzymujące uprawnienia budowlane złożyły uroczyste ślubowanie, następnie zostały Im wręczone decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych oraz listy gratulacyjne od Marszałka Województwa Opolskiego w imieniu, którego wręczył je członek zarządu województwa opolskiego Pan Marszałek Tomasz Kostuś.

Po wręczeniu decyzji uczestnicy uroczystości wysłuchali interesującego na temat: „Stan obecny i perspektywiczny oraz znaczenie dla gospodarki regionu odrzańskiej drogi wodnej”. Wykładowi towarzyszyła bardzo interesująca wystawa p.n. „Ujarzmienie Odry – regulacja rzeki w XIX wieku w Rejencji Opolskiej” udostępniona przez Muzeum Śląska Opolskiego. W czasie dyskusji zabrał głos Pan poseł Ryszard Galla, który wskazał na potrzebę integracji środowiska samorządowego, gospodarczego wobec Odry, aby doprowadzić do uruchomienia działań zmierzających do przywrócenia znaczenia Odry dla regionu, kraju i Europy.

Na zakończenie uroczystości, Przewodniczący Okręgowej Rady OOIIB, dr hab. inż. Adam Rak, w imieniu władz Izby podziękował za współpracę w 2014 roku, złożył życzenia noworoczne i zaprosił uczestników spotkania do korzystania z szerokiej oferty szkoleń proponowanych przez Opolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa.

Informację przygotował:           Adam Rak
                                  Przewodniczący OPL OIIB

2015-01-23-0039...
2015-01-23-0039.jpg
2015-01-23-0041...
2015-01-23-0041.jpg
2015-01-23-0044...
2015-01-23-0044.jpg
2015-01-23-0049...
2015-01-23-0049.jpg
2015-01-23-0051...
2015-01-23-0051.jpg
2015-01-23-0053...
2015-01-23-0053.jpg
2015-01-23-0055...
2015-01-23-0055.jpg
2015-01-23-0059...
2015-01-23-0059.jpg
2015-01-23-0061...
2015-01-23-0061.jpg
2015-01-23-0063...
2015-01-23-0063.jpg
2015-01-23-0066...
2015-01-23-0066.jpg
2015-01-23-0022...
2015-01-23-0022.jpg
2015-01-23-0023...
2015-01-23-0023.jpg
2015-01-23-0026...
2015-01-23-0026.jpg
2015-01-23-0031...
2015-01-23-0031.jpg
2015-01-23-0032...
2015-01-23-0032.jpg
2015-01-23-0035...
2015-01-23-0035.jpg
2015-01-23-0038...
2015-01-23-0038.jpg

Początek strony