Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

Posiedzenie Okregowej Rady, Jarnołtówek - 13-14.06.2014 r.

W dniach 13-14 czerwca 2014 r. w ośrodku Ziemowit w Jarnołtówku odbyło się wspólne posiedzenie organów statutowych  Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu, którego przedmiotem była dyskusja nad przyjętym przez XIII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Opolskiej Izby programem działania na nową kadencję 2014-2018, w celu wypracowania metod i sposobu realizacji tego programu, uwzględniając przewidywane uwarunkowania prawne i społeczno-gospodarcze w nowej kadencji. Obrady poprowadził przewodniczący OPL OIIB Adam Rak.
     W pierwszym dniu odbyła się sesja plenarna z udziałem  zaproszonych gości, którzy wystąpili z następującymi prezentacjami : Małgorzata Stelnicka - Zastępca Dyrektora Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w swym wystąpieniu przedstawiła założenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, a Andrzej Markowiak i Stanisław Staniszewski przedstawili  informacje nt. realizacji zbiornika „Racibórz” i jego znaczenie dla ochrony przeciwpowodziowej województwa opolskiego.
W posiedzeniu wziął udział Stefan Czarniecki - wiceprezes Polskiej Izby inżynierów Budownictwa.
Druga część sesji poświęcona była sprawom związanym z działaniem naszej izby. W części tej dyskutowano nad programem działania Izby w nowej kadencji 2014-2018, a także o nowej ustawie deregulacyjnej, o Kodeksieurbanistyczno-budowlanym, o konkursie ‘Inżynier Roku” i na temat „Budowa Roku”, zaś przewodniczący organów statutowych Okręgowej Rady OPL OIIB,  tj. Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej, Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego, Okręgowej Komisji Rewizyjnej oraz Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, przybliżyli sposób pracy tych organów oraz ich problemy.
Na koniec zabrał głos wiceprezes PIIB Stefan Czarniecki, który podziękował za program działania na nową kadencję, przedstawił informacje z pracy Krajowej rady, a także na ręce Mieczysława Molenckiego złożył podziękowania za sumienną i rzetelną pracę jako Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej-Koordynatora w III kadencji, wręczając okolicznościowe podziękowanie na piśmie.
Pierwszy dzień posiedzenia miał  zakończyć grill w plenerze, jednak pogoda (deszcz) pokrzyżowała te plany, dalszy ciąg dyskusji miał miejsce w czasie kolacji pod dachem.
     W drugim dniu zaplanowano sesję terenową - zwiedzanie elektrowni pompowo-szczytowej Dlouhé Stránĕ w Republice Czeskiej, i tym razem trzeba było zmienić plany, bo autobus wiozący członków izby do elektrowni, która zlokalizowana jest na terenie parku krajobrazowego, nie dysponował odpowiednimi dokumentami, umożliwiającymi wjazd na teren park. Jako rekompensatę biuro organizujące wyjazd zaproponowało zwiedzanie miasta Láznĕ Jesennik ze słynnym sanatorium Pressnitza.
Podsumowując - gdyby nie „wpadka” z autobusem w drodze do elektrowni - wyjazd należy uznać za udany.

Informację przygotowała:  Halina Kaniak
                                     Sekretarz Okręgowej Rady OPL OIIB
                                     IV kadencji

Początek strony