Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady, Opole - 08.10.2014 r.

    Kolejne posiedzenie Prezydium  Okręgowej Rady Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu odbyło się w dniu 8 października 2014 r. W posiedzeniu oprócz członków Prezydium udział wzięli przewodniczący organów statutowych okręgowej rady (Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna, Okręgowa Komisja Rewizyjna, Okręgowy Sąd Dyscyplinarny, Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej - koordynator) oraz Kierownik Biura okręgowej izby Jan Broniewicz i prawnik izby Piotr Klim. Obrady prowadził Adam Rak przewodniczący Okręgowej Rady OPL OIIB.
   Po przyjęciu  protokołu z poprzedniego posiedzenia Prezydium Okręgowej Rady, zostały przedstawione  informacje o bieżącej działalności Polskiej Izby i Izby Opolskiej: w zastępstwie skarbnika  przewodniczący Okręgowej Rady Adam Rak przekazał informację z realizacji budżetu izby opolskiej za okres od stycznia do końca września br. a następnie poinformował o dostępie do serwisu budowlanego i Sekocenbud-u oraz o prenumeracie czasopism technicznych.
Na posiedzeniu poruszano także sprawę zmian w prawie budowlanym (tzw. mała zmiana) oraz stanowisko PIIB w tej sprawie a także nowe rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, które weszło w życie 25 sierpnia br.
W czasie obrad omówiono również wnioski Okręgowej Komisji Rewizyjnej z posiedzenia komisji w dniu 17 września br. skierowane do przewodniczącego Okręgowej Rady, a dotyczące Polskiego Rejestru Internetowego  oraz zatrudnienia Kierownika Biura Izby na czas nieokreślony.
Zastępca przewodniczącego Okręgowej Rady Mieczysław Molencki zapoznał ze stanem przygotowań do warsztatów szkoleniowych organizowanych przez OPL OIIB w Pawłowicach w dniach 23-24 października br. a Kierownik Biura Jan Broniewicz  omówił sprawy organizacji spotkania szkoleniowo-integracyjnego w dniu 17 października w Starostwie Powiatowym w Oleśnie.
W trakcie posiedzenia dokonano również podsumowania organizacji Dnia budowlanych oraz spotkania szkoleniowo-integracyjnego w Starostwie Głubczyckim, uznano ich przebieg i organizacje za udane.
W czasie posiedzenia przewodniczący organów statutowych okręgowej rady (OKK, OSD, OROZ, OKR) przedstawili informację z bieżącej działalności tych organów, zaś przewodniczący Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego naszej izby Henryk Nowak przedstawił plan szkoleń na II półrocze 2014 r.
Przewodniczący okręgowej rady Adam Rak przestawił także inne sprawy związane z działalnośćcią izby.

Informację przygotowała: Halina Kaniak
Sekretarz Okręgowej Rady Izby

Początek strony