Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

Konferencja GUNB, Warszawa - 16-17.01.2014r.

W dniach 16-17.01.br.  Główny  Inspektor Nadzoru Budowlanego w Warszawie był organizatorem Ogólnopolskiej Konferencji pt. "Problemy techniczno-prawne utrzymania obiektów budowlanych".  Opolską Izbę reprezentowali Ryszard Karwasiecki i Mieczysław Molencki. Tematem przewodnim tegorocznej konferencji były szerokopojęte aspekty oszczędności energii w trakcie użytkowania obiektów. Pojęcia takie jak "energooszczędność" i "tremooszczędność" nabrały w ostatnich latach wielkiego znaczenia. Wynika to przedewszystkim z coraz silniej uświadamianego przez społeczeństwo bezpośredniego związku pomiedzy stanem środowiska, w którym żyjemy, a dążeniam do coraz wyższej jakości życia.
Nie tylko rozwiązania prawne skłaniają do myślenia o oszczędnym energetycznie budownictwie, poważnym argumentem jest także rachunek ekonomiczny związany z rosnącymi cenami energii cieplnej i gazu. Wśród trzydziestu referatów wygłoszonych na konferencji autorzy odnieśli się do tych zagadnień w różnoraki sposób, często bardzo zaskakująco, co wywołało wśród słuchaczy bardzo ożywione syskusje.
Materiały z konferencji sa dostępne w formie książkowej i elektronicznej w czytelni naszej Izby.Oprac. M.Molencki

Początek strony