Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

SPOTKANIE W RIG, Katowice - 30.04.2013 r.

Informacja ze spotkania w Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach - w dniu 30 kwietnia 2013 roku, w sprawie III Europejskiego Kongresu Małych      
i Średnich Przedsiębiorstw.

W spotkaniu z Prezesem Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach Tadeuszem Donocikiem, w sprawie organizacji III Europejskiego Kongresu Małych     i Średnich Przedsiębiorstw, uczestniczyli przewodnicy okręgowych izb inżynierów budownictwa: Franciszek Buszka - Izba Śląska,  Mieczysław Grodzki – Izba Mazowiecka, Grzegorz Cieśliński – Izba Łódzka, Zbigniew Detyna – Izba Podkarpacka i Wiktor Abramek – Izba Opolska.
Środowisko opolskie zainteresowane tematyką żeglowności Odry reprezentowali: Bogdan Tomaszek, Jan Broniewicz i Danuta Lepucka.
Podczas spotkania uzgodniono, że w ramach III Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach odbędzie się, w dniu 19 września br. w Kędzierzynie-Koźlu, sesja nt. Integracyjne znaczenie Odry w życiu społecznym  i gospodarczym lokalnych społeczności.

Początek strony