Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

DECYZJE O NADANIU UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH

Wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych - Opole, 14.12.2012r.

W dniu 14 grudnia  2012 roku w sali konferencyjnej hotelu MERCURE w Opolu odbyło się uroczyste wręczenie uprawnień budowlanych połączone ze ślubowaniem.
W uroczystości, oprócz osób, które pomyślnie zdały egzamin na uprawnienia budowlane wzięli udział:
Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego,
Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości, Okręgowy Inspektor Pracy w Opolu,
przewodniczący Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych współpracujących z Izbą,
Członkowie prezydium OOIIB, Przewodniczący komisji oraz członkowie OKK.


W czasie spotkania Przewodniczący Rady wręczył nagrodę Panom  mgr inż. Danielowi Paliwodzie
oraz Michałowi Małolepszemu – specjalność mostowa i konstrukcyjno - budowlana, którzy najlepiej zdali egzamin na uprawnienia w sesjach IXI i XX.
Tym samym zrealizowano jeden z wniosków przyjętych na X Zjeździe Sprawozdawczym Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
aby w każdej sesji egzaminacyjnej była wyłaniana osoba, która najlepiej zda egzamin na uprawnienia budowlane.
W tym celu został opracowany i następnie zaakceptowany przez Rade Izby stosowny regulamin.

Po ceremonii ślubowania i wręczeniu uprawnień, Przewodniczący Rady Izby przedstawił zadania i rolę Izby Inżynierów Budownictwa wynikającą
z ustawy o samorządzie zawodowym, natomiast Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej –Koordynator problematyką związaną z odpowiedzialnością zawodową członków izby wnikającą z prawa budowlanego, podając wiele przykładów nierzetelnego wykonywania funkcji kierownika budowy lub projektanta.

Na zakończenie uczestnicy spotkania wysłuchali wykładu Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości Urzędu Wojewódzkiego na temat procedur związanymi z wydawaniem decyzji zezwalającej na realizację inwestycji.

DSCN2459.JPG
DSCN2459.JPG
DSCN2475.JPG
DSCN2475.JPG
DSCN2478.JPG
DSCN2478.JPG
DSCN2479.JPG
DSCN2479.JPG
DSCN2480.JPG
DSCN2480.JPG
DSCN2484.JPG
DSCN2484.JPG
DSCN2486.JPG
DSCN2486.JPG
DSCN2488.JPG
DSCN2488.JPG
DSCN2492.JPG
DSCN2492.JPG
DSCN2497.JPG
DSCN2497.JPG
DSCN2502.JPG
DSCN2502.JPG
DSCN2506.JPG
DSCN2506.JPG
DSCN2514.JPG
DSCN2514.JPG
DSCN2517.JPG
DSCN2517.JPG
DSCN2520.JPG
DSCN2520.JPG
DSCN2523.JPG
DSCN2523.JPG
DSCN2528.JPG
DSCN2528.JPG
DSCN2533.JPG
DSCN2533.JPG
DSCN2538.JPG
DSCN2538.JPG
DSCN2552.JPG
DSCN2552.JPG
DSCN2556.JPG
DSCN2556.JPG
DSCN2557.JPG
DSCN2557.JPG
DSCN2558.JPG
DSCN2558.JPG
DSCN2564.JPG
DSCN2564.JPG
DSCN2565.JPG
DSCN2565.JPG
DSCN2568.JPG
DSCN2568.JPG

Początek strony