Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

Posiedzenie członków OKK, Opole - 24.01.2013 r.

W dniu 23 stycznia 2013, w sali 33 Domu Technika NOT, ul. Katowicka 50 w Opolu odbyło się poszerzone posiedzenie członków Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

W posiedzeniu – oprócz członków OKK – udział wzięli:

  • przewodniczący Okręgowej Rady OOIIB dr inż. Wiktor Abramek,
  • dr inż. Józef M Gigiel – Prodziekan do spraw dydaktyki Wydziału Budownictwa Politechniki Opolskiej,
  • dr inż. Krystian Czernek - Prodziekan do spraw dydaktyki Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej,
  • dr inż. Anna Król – Prodziekan ds. współpracy i rozwoju Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej,
  • dr hab. inż. Norbert Smolke, Prof. PO, Katedra Inżynierii Środowiska Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej,
  • dr hab. inż. Andrzej Cichoń, Prof. PO, – Prodziekan ds. współpracy i rozwoju Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej,
  • Prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Gawdzik – Kierownik Katedry Inżynierii Procesowej, Wydziału Przyrodniczo – Technicznego Uniwersytetu Opolskiego,
  • dr Katarzyna Postrzednik-Lotko - Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Opolu Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego oraz
  • Pani mgr Bożena Grębowiec – Dyrektor Wydziału Zamiejscowego w Opolu Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego.

W trakcie posiedzenia przewodniczący Rady Okręgowej OOIIB dr inż. Wiktor Abramek zapoznał przedstawicieli
uczelni opolskich z działalnością samorządu zawodowego inżynierów budownictwa oraz z treścią porozumienia PIIB z Komisją
Akredytacyjną Uczelni Technicznych działającą przy Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych zawartego w dniu 18.12.2012. 

Następnie przewodniczący OKK dr inż. hab. Adam Rak przedstawił procedurę nadawania uprawnień budowlanych do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, oraz wymagania Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w zakresie programów kształcenia w specjalnościach nadawanych uprawnień budowlanych.

Zaproszeni goście zaprezentowali programy studiów Io i IIo prowadzonych przez Wydziały Politechniki Opolskiej:
Budownictwa – kierunki; budownictwo, architektura; Mechaniczny – kierunek inżynieria środowiska; Elektrotechniki,
Automatyki i Informatyki – kierunki: elektrotechnika, telekomunikacja; Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Uniwersytetu
Opolskiego – kierunek inżynieria środowiska oraz Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego (Wydział Zamiejscowy w Opolu) - kierunek gospodarka przestrzenna, specjalność: architektura i urbanistyka. W dyskusji przedstawiciele uczelni wskazali na konieczność dostosowania programów nauczania do zaleceń PIIB i poprosili o pomoc KK w zakresie prezentacji wymagań PIIB na forum Rad Wydziałów.

Podniesiono także problematykę praktyki zawodowej objętej programem studiów tj. zakres, zasady odbywania oraz wymagania, co do osób nadzorujących praktyką. Uczestnicy spotkania uznali potrzebę dalszych tego rodzaju spotkań oraz zadeklarowali współpracę nie tylko w zakresie dostosowania programów nauczania do wymogów uprawniających uzyskanie uprawnień budowlanych, a także wzajemnej współpracy z zakresie popularyzowania uprawnień budowlanych wśród studentów oraz wsparcia kadry naukowej uczelni w zakresie doskonalenia zawodowego członków izby Inżynierów Budownictwa.


Na koniec posiedzenia przewodniczący OKK przedstawił projekt ustawy „o ułatwieniu dostępu do wykonywania
zawodów finansowych, budowlanych i transportowych” (tzw. ustawa deregulacyjna) oraz propozycje zmian przepisów
rozporządzenia MTiB z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(projekt z dnia 20.11.2012).

DSC00983.JPG
DSC00983.JPG
DSC00985.JPG
DSC00985.JPG
DSC00988.JPG
DSC00988.JPG

Początek strony