Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

XI ZJAZD SPRAWOZDAWCZY PIIB, Warszawa - 6-7.07.2012 r.

6-7 lipca 2012 r. obradował XI Krajowy Zjazd Sprawozdawczy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
któremu przewodniczył Mieczysław Grodzki - Przewodniczący Mazowieckiej Okręgowej Izby Inzynierów Budownictwa. W obradach udział wzięło 178 delegatów z 16 izb okręgowych. Z ramienia Opolskiej Izby  w zjeździe uczestniczyli: Wiktor Abramek, Adam Rak, Maria Mleczko-Król, Mieczysław Molencki i Elżbieta Daszkiewicz.
W czasie obrad podsumowano działalność samorządu zawodowego inżynierów budownictwa w roku 2011,
Krajowa Rada otrzymała absolutorium oraz ustalono wysokość składek członkowskich na rok 2013 r.
Delegaci wyrazili zgodę na podniesienie wysokości stawek ponoszonych na izby kręgowe
(wzrost o 4 zł miesięcznie) i na krajową izbę (wzrost o 1 zł miesięcznie), co nastapi od stycznia 2013 roku.

Początek strony