Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

Przystąpienie OPL OIIB do Opolskiej Izby Gospodarczej w Opolu - 01.05.2012 r.

Uchwałą nr 11/2012 z dn. 30.04.2012 r. Zarząd Opolskiej Izby Gospoodarczej w Opolu w poczet swoich członków od 01.05.2012r. przyjął Opolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa.

Początek strony