Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

XI Zjazd OPL OIIB - 14.04.2012 r.

XI Zjazd Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa - 14.04.2012r.

  W dniu 14 kwietnia br. w Hotelu Mercure  w Opolu  obradował XI Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu stanowiący posumowanie działalności izby w 2011 roku.
W obradach uczestniczyło 89 delegatów ze 101 uprawnionych (88,1 %). Obradom Zjazdu przewodniczyła koleżanka Elżbieta Daszkiewicz.
Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa: wiceprezes PIIB Stefan Czarniecki oraz sekretarz Krajowej Komisji Rewizyjnej Urszula Kallik, uczestniczył  również senior Opolskiej Okręgowej Izby Tadeusz Tarczyński.W trakcie obrad delegaci wysłuchali wystąpienia prezesa PIIB Stefana Czarnieckiego.
Przewodniczący Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu – Wiktor Abramek przedstawił sprawozdanie z działalności OPL OIIB w 2011 r. oraz  ramowy program działania izby   na 2012 rok, omówił także wykonanie budżetu za 2011 r. oraz planowany budżet na 2012 r.
Sprawozdania z działalności organów OPL OIIB złożyli : Adam Rak – przewodniczący Okręgowej
Komisji Kwalifikacyjnej, Mieczysław Molencki – Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej – koordynator, Andrzej Duda – przewodniczący Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego i Małgorzata Kostarczyk-Gąska – przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej.
    Na zjeździe zostały podjęte uchwały w sprawach: przyjęcia sprawozdań organów statutowych izby za 2011 r., wykonania budżetu OPL OIIB za 2011 r., budżetu i ramowego programu działania OPL OIIB na 2012 r. oraz udzielenia absolutorium Okręgowej Radzie, został także wybrany nowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej – Mariusz Pustelnik.
    Zjazd Sprawozdawczy to także okazja, by uhonorować aktywnych członków Izby, i tak wręczono  honorowe odznaki Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym członkom Izby : złotą odznakę otrzymał Marian Kraus – długoletni skarbnik OPL OIIB, a srebrne : Dorota Ewa Białowicz, Zbigniew Czarnogłowski, Tadeusz Furtak, Augustyn Kudłaty, Bogdan Nawrot, Eugeniusz Palka, Mirosław Pasternak, Zbigniew Pastuszka.
W trakcie obrad delegaci zgłosili 9 wniosków zjazdowych do realizacji zarówno przez OPL OIIB
 jak również i PIIB.

Początek strony