Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

UPRAWNIENIA BUDOWLANE, Opole - 10.06.2011 r.

 10 czerwca 2011 r. w Muzeum Śląska Opolskiego odbyło się uroczyste wręczenie uprawnień budowlanych połączonych ze ślubowaniem.

W uroczystości oprócz osób, które pomyślnie zdały egzamin na uprawnienia budowlane zostali zaproszeni: Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, Przewodniczący stowarzyszeń naukowo-technicznych współpracujących z Izbą, Prezydium, Przewodniczący Komiji oraz członkowie OKK.

Na X Zjeździe Sprawozdawczym OPL OIIB przyjęto wniosek, aby w każdej sesji egzaminacyjnej była wyłaniana osoba, która najlepiej zda egzamin na uprawnienia budowlane. w tym celu został opracowany i następnie zaakceptowany przez Radę Izby stosowny regulamin.

W XVII sesji egzaminacyjnej najwięcej punktów uzyskał Pan mgr inż. Jakub Golonka - specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji urządzen cieplnych, wentylacyjnych , gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Nagrodę ufundował i wręczył Przewodniczący OPL OIIB - dr inż. Wiktor Abramek.

Początek strony