Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

Kolejni inżynierowie odebrali uprawnienia budowlane. Teraz trzeba wziąć odpowiedzialność

W trakcie spotkania noworocznego Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (13 stycznia br) w Prószkowie pod Opolem siedemdziesięciu trzech inżynierów - spośród 97 z pozytywnym wynikiem - odebrało uprawnienia budowlane.

Rotę ślubowania odczytała Katarzyna Lerche, która uzyskała uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i najlepiej zdała egzamin kwalifikacyjny w XL sesji.

 

 

Jej przebieg podsumował Adam Rak, przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej. Przypomniał, iż egzamin pisemny odbył się 18 listopada ubiegłego roku, zaś ustny w dniach od 22 listopada do 4 grudnia. Spośród 113 osób, które przystąpiły do egzaminu ustnego, pozytywny wynik uzyskało 97 osób, co stanowi 85,84 procent. Uprawnienia odebrało: w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej, kolejowej oraz instalacyjno-telekomunikacyjnej uprawnienia 6 osób, w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – 29, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - 12, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – 18, w specjalności inżynieryjno drogowej oraz mostowej – 8 osób.

Gratulacje inżynierom złożył Dariusz Bajno, przewodniczący OPL OIIB, mówiąc, że egzamin na uprawnienia przypomina egzamin dojrzałości. - Życzę sukcesów zawodowych i żadnych potknięć. Przewodniczący wyraził nadzieję, że inżynierowie będą aktywnymi członkami samorządu zawodowego, zachęcał do uczestnictwa w szkoleniach, organizowanych przez izbę oraz konferencjach i wyjazdach technicznych.

Listy gratulacyjne inżynierom odbierającym uprawnienia wręczył w imieniu marszałka województwa opolskiego, Andrzeja Buły, Szymon Ogłaza, członek Zarządu Województwa Opolskiego. Zwracając się do zgromadzonych powiedział: - Witamy kolejną grupę inżynierów, która będzie zasilała nasze inwestycje. Mam nadzieję, że będą to solidne dzieła, które przetrzymają wieki. Szymon Ogłaza zachęcał do sięgania po fundusze unijne. W tym roku w budżecie województwa opolskiego na drogownictwo przeznaczono ponad 300 mln złotych.

- Czas inżyniera budowlanego – mówił z kolei Rafał Zarzycki, wiceprezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa – dzieli się na dwa okresy – ten przed uprawnieniami, kiedy się robiło i ten po uprawnieniach, kiedy trzeba brać odpowiedzialność za swoje decyzje. Wiceprezes apelował, by inżynierowie dbali o wizerunek zawodu, promowali swoje osiągnięcia i tworzyli silne przedstawicielstwo samorządowe, bo tylko silni przebiją się ze swoimi sprawami, a ich głos będzie lepiej słyszalny.

Na zakończenie części oficjalnej, prelekcję wygłosiła Maria Tomaszewska-Pestka z Ergo Hestii. Jej temat brzmiał: „Po co inżynierowi budownictwa ubezpieczenie OC”.

Maria Szylska

Początek strony