Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

Inżynierowie w Schiedlu i Ozimku_25.11.2022 r.

- Warto mieć komin – przekonywał Roman Nowak, dyrektor techniczny opolskiej firmy Schiedel w czasie wizyty (25. listopada 2022 r.) opolskich inżynierów w zakładzie. I nie tylko ze względu na walory estetyczne budynku. Po prostu: w dobie kryzysu energetycznego kominek czy koza są mile widziane.

Firma należy do Stowarzyszenia Kominy Polskie, która skupia najlepszych ich producentów. Opolski Schiedel na naszym rynku działa od 27 lat, ale w Europie od 75, ma też na tym kontynencie 20 fabryk, które zatrudniają 1400 pracowników, w Polsce – dwustu.

Specjalizuje się w produkcji nowoczesnych systemów wentylacyjnych i kominowych, głównie z betonu i keramzytu wytwarzanych pod potrzeby budownictwa mieszkaniowego, ale też wytwarza kominy stalowe dla przemysłu, również okrętowego.

W trakcie wizyty w zakładzie była okazja, by poznać pełną ścieżkę procesu produkcyjnego – od dostaw surowca, samą produkcję, obróbkę, sposoby magazynowania. Trudno było nie zauważyć, że panuje świetna organizacja pracy i porządek. Schiedel jest pomysłodawcą nowoczesnego systemu grzewczego, w którym kominek i komin tworzą jeden system. Za to rozwiązanie firma otrzymała w 2019 roku Złoty Medal na poznańskiej Budmie, zbliżone rozwiązanie zastosowano łącząc kozę z kominem.

 

Niezależnie od produkcji Schiedel opracował dla klientów program Aladin, który zawiera normy do projektowania systemów kominowych. Jest on nieodpłatnie udostępniany zainteresowanym.

Druga część spotkanie odbyła się w Ozimku, a jej gośćmi były Anna Hałenda, naczelnik Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu oraz Monika Drożyńska-Delinowska, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego. Obie panie mówiły o aktualnych uwarunkowaniach działalności administracji architektoniczno-budowlanej w świetle zmian w ustawie „Prawo budowlane”.

Jak informowała Anna Hałenda jeśli przyjąć, że w roku 2017 liczba wniosków o pozwolenie na budowę złożonych w opolskim starostwie wyniosła 100 proc., to w roku 2020 było ich 163 proc., zaś w roku ubiegłym – 159 proc. Zwiększyła się także liczba zgłoszeń niewymagających pozwolenia na budowę. I znowu jeśli przyjąć, że w roku 2017 było ich 100 proc., to w roku ubiegłym 137 proc. Do starostwa w roku ubiegłym wpłynęło 1958 wniosków (w Opolu – 1640), liczba pozytywnych decyzji – starostwo opolskie – 1096, miasto Opole – 874. Najwięcej w roku ubiegłym wydano pozwoleń na budowę w gminach Turawa, Ozimek, Dąbrowa, Łubniany.

Anna Hałenda przypomniała, że od 1 sierpnia 2022 r powstał nowy rejestr e-CRUB – elektroniczny centralny rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane. Wszyscy, którzy uzyskali je po 1995 roku zostali automatycznie wpisani do bazy. Osoby, które uzyskały uprawnienia wcześniej muszą złożyć wniosek do właściwej izby samorządu o wprowadzenie do bazy. - W przypadku braku wpisu w e-CRUB należy pamiętać o załączeniu kopii uprawnień do PZT, PAB i PT – mówiła pani naczelnik.

Od 10 sierpnia 2022 r obowiązuje elektroniczne składanie wniosków w procesie budowlanym wyłącznie za pośrednictwem platformy e-Budownictwo (rządowa aplikacja do składania wniosków, ich generator). Podpis na wniosku składa się w postaci podpisu kwalifikowanego, podpisu zaufanego lub za pomocą e-dowodu. Dotyczy to wszystkich wnioskodawców oraz pełnomocników.

Monika Drożyńska-Delinowska przypomniała, że w przeciwieństwie do innych inspektoratów, opolski nie posługiwał się skrzynką podawczą, wprowadzono system zapisów, który obowiązuje do dziś. Interesant wybiera wolny termin, na załatwienie swojej sprawy ma godzinę. Mówiła o najczęstszych błędach popełnianych przez inwestorów, projektantów, kierowników robót (braki w dokumentacji, „naciąganie” przepisów, brak koniecznych upoważnień).

Maria Szylska

Początek strony