Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

Posiedzenie Okręgowej Rady OPL OIIB_10.03.2022 r.

Dnia 10 marca br. w hotelu Słociak w Opolu odbyło się ostatnie posiedzenie statutowe Okręgowej Rady OPL OIIB w V kadencji przed XXI Okręgowym Zjazdem Sprawozdawczo-Wyborczym Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Otwarcia posiedzenia dokonał przewodniczący Okręgowej Rady OPL OIIB - Adam Rak. Po stwierdzeniu prawomocności i przyjęciu porządku obrad, przyjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium Okręgowej Rady OPL OIIB. Następnie przewodnicząca Składu Orzekającego - Halina Kaniak, przedstawiła informację o wpisach na listę członków, wznowieniach członkostwa, zawieszeniach w prawach członków, skreśleniach z listy członków OPL OIIB za okres I-II 2022 roku. Okręgowa rada podjęła również uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Forum Młodych Inżynierów w 2021 roku, wraz z planem działania na 2022 rok, w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Okręgowej Rady OPL OIIB za 2021 roku, w sprawie wykonania budżetu i sprawozdania finansowego OPL OIIB za 2021 rok, w sprawie przyjęcia Programu działania OPL OIIB w Opolu na kadencję 2022-2026 oraz  w sprawie budżetu OPL OIIB na 2022 rok. Informację z przebiegu kontroli Okręgowej Komisji Rewizyjnej OPL OIIB w zakresie działalności w 2021 roku organów, komisji, zespołów, Biura i z realizacji budżetu omówił przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej - Rafał Porada. Następnie podjęto uchwały w sprawie Dnia Otwartego Inżyniera Budownictwa w 2022 roku oraz w sprawie systemu elektronicznego obiegu dokumentów w PIIB oraz okręgowych izbach inżynierów budownictwa. Informację bieżącą o działalności organów statutowych kolejno zaprezentowali przewodniczący tych organów.

W drugiej części posiedzenia wzięli udział członkowie wszystkich komisji oraz zespołów powołanych przy Okręgowej Radzie OPL OIIB, gdzie dokonano uroczystego podziękowania za aktywną działalność w mijającej V kadencji w latach 2018-2022. 

Początek strony