Wydrukuj tę stronę

Warsztaty szkoleniowe w powiecie krapkowickim_31.05.2019 r.

Dnia 31 maja 2019 r. odbyły się po raz kolejny warsztaty szkoleniowe połączone ze spotkaniem integracyjnym organizowane przez Opolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwwa pod patronatem Starostwa Powiatowego w Krapkowicach. Warsztaty odbyły się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Krapkowicach .

Warsztaty rozpoczął Przewodniczący Okręgowej Rady OPL OIIB – Adam Rak, który przedstawił informację bieżącą o działalności Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Nastepnie wystąpił wicestarosta krapkowicki - Sabina Gorzkulla. Uwarunkowania formalno-prawne przygotowania procesu budowlanego w świetle obowiązującego prawa: procedury wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę, zgłoszenia, zmiany sposobu użytkowania, rejestracja dzienników budowy, niezbędna dokumentacja projektowa i formalno-prawna, itp. omówił Henryk Hehmueller - Kierownik Referatu Administracji Architektoniczno - Budowlanej Starostwa Powiatowego w Krapkowicach. Bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego omówił przedstawiciel PINB - Piotr Glombik. Wykład "Budownictwo - wymagania BHP: Prawa i obowiązki osób kierujących oraz pracowników na budowie. Wzorcowa dokumentacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Przykłady prowadzenia robót z zachowaniem zasad BHP. Szacowanie i wartościowanie ryzyka zawodowego, system zarządzania bezpieczeństwem pracy przeprowadził Edward Siwirski - Inspektor Okręgowej Inspekcji Pracy w Opolu.

Po części szkoleniowej odbyło się spotkanie integracyjne połaczone z dyskusją i wymianą doświadczeń.