Wydrukuj tę stronę

Posiedzenia szkoleniowe: Okręgowej Rady, Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej, Okręgowego Sadu Dyscyplinarnego, Okręgowej Komisji Rewizyjnej oraz Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej_10-11.05.2019 R.

W dniach 10-11.05.2019 r. w Jarnołtówku zorgazniowane zostały posiedzenia szkoleniowe: Okręgowej Rady, Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej, Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego, Okręgowej Komisji Rewizyjnej oraz Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej.

W pierwszym dniu, Przewodniczący Okręgowej Rady OPL OIIB - Adam Rak przedstawił plan działań OPL OIIB w roku 2019 w świetle przyjętego Programu działania OPL OIIB przez XVIII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy OPL OIIB oraz stanowisko Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w sprawie projektowanych zmian w Ustawie o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa. Po krótkiej dyskusji zebrani przyjęli przez aklamację to stanowisko popierające apel Kujawsko - Pomorskiej OIIB w sprawie prpozycji zmian ustaw o architektach oraz inzynierach budownictwa. Stanowisko te zostanie przekazane do PIIB. Następnie zastępca przewodniczącego - Mieczysław Molencki zaprezentował projektowane zmiany w ustawach oraz stanowisko PIIB, skupiając się głównie na ustawie Prawo budowlane. Po krótkiej przerwie dokumenty regulujące zasady ochrony danych osobowych w OPL OIIB: podstawowe zagadnienia ochrony danych osobowych, dokumentacja RODO, upoważnienia/oświadczenia do przetwarzania danych osobowych, zadania i kompetencje administratora danych osobowych przetwarzanych w OPL OIIB omówił – Mec. Krzysztof Zając, Inspektor ochrony danych osobowych PIIB.
W drugim dniu szkolenia Mec. Krzysztof Zając, Radca prawny PIIB, przedstawił plan działań organów PIIB w świetle rozstrzygnięć WSA w sprawach zaskarżonych decyzji okręgowych organów izb (okk, orzoz, osd): przykłady rozstrzygnięć, niezbędna dokumentacja, zalecenia w postępowaniu, itp.

Dwudniowe spotkanie zakończone zostało spacerem rekreacyjnym w okolicy Kopy Biskupiej.

 

posiedzenia szkoleniowe: Okręgowej Rady, Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej, Okręgowego Sadu Dyscyplinarnego, Okręgowej Komisji Rewizyjnej oraz Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej