Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

Warsztaty szkoleniowe_26.04.2019 r.

Dnia 26 kwietnia 2019 r. odbyły się po raz kolejny warsztaty szkoleniowe połączone ze spotkaniem integracyjnym organizowane przez Opolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwwa pod patronatem Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich. Warsztaty odbyły się w Starym Młynie w Strzelcach Opolskich przy ul. Mickiewicza 17-19.

 

Warsztaty rozpoczęły się zwiedzaniem kopalni kruszywa w Szymiszowie. Następnie w sali konfrencyjnej Starego Młyna w Strzlecach Opolskich, Przewodniczący Okręgowej Rady OPL OIIB – Adam Rak przedstawił informację bieżącą o działalności Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Uwarunkowania formalno-prawne przygotowania procesu budowlanego w świetle obowiązującego prawa: procedury wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę, zgłoszenia, zmiany sposobu użytkowania, rejestracja dzienników budowy, niezbędna dokumentacja projektowa i formalno-prawna, itp. omówiła Teresa Wanecka - Naczelnik Wydziału Budownictwa Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich. Wykład "Budownictwo - wymagania BHP: Prawa i obowiązki osób kierujących oraz pracowników na budowie. Wzorcowa dokumentacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Przykłady prowadzenia robót z zachowaniem zasad BHP. Szacowanie i wartościowanie ryzyka zawodowego, system zarządzania bezpieczeństwem pracy przeprowadził Edward Siwirski - Inspektor Okręgowej Inspekcji Pracy w Opolu.

Po części szkoleniowej odbyło się spotkanie integracyjne połaczone z dyskusją i wymianą doświadczeń.

Początek strony