Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

Konferencja z udziałem wojewódzkich Porozumień Samorządów Zaufania Publicznego pt. „Odpowiedzialność społeczna zawodów zaufania publicznego”_05.04.2019 r.

Charakterystyka ogólna konferencji:
- organizator konferencji:  Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Radomiu,
- lokalizacja: Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 61, Warszawa,
- termin: 5 kwietnia 2019 r., godz. 10.30 – 15.00,
- liczba uczestników: ok. 70,
- udział: 7 samorządów zaufania publicznego,
- OPL OIIB reprezentowali: Wiktor Abramek i Mieczysław Molencki.

 

Program konferencji:
- Wykład wprowadzający dr Leszka Melibrudy „Wiele spojrzeń na wspólną sprawę – psychologiczne aspekty odpowiedzialności społecznej zawodów zaufania publicznego w świetle wyników sondażu członków samorządów zawodowych”,
- Panel I „Funkcje samorządu, stosowanie standardów etycznych mających wpływ na prestiż i autorytet samorządów w aspekcie odpowiedzialności społecznej”,
- Panel II „Kierunki rozwoju w aspekcie przyszłości samorządności zawodowej”.

Podsumowanie:
- podkreślono niezmiernie ważny wpływ aktywności inteligencji, którą reprezentują członkowie samorządów zaufania publicznego, na życie społeczne w kraju,
- wskazano na konieczność szerszego udziału samorządów zaufania publicznego w tworzeniu aktów prawnych dotyczących poszczególnych zawodów,
- integracja samorządów zaufania publicznego jest konieczna w celu poprawy komfortu życia społeczeństwa w kraju,
- tematyka konferencji i jej przebieg bardzo interesujące.

sporządził: Wiktor Abramek


Początek strony