Wydrukuj tę stronę

Projektowanie, budowa i utrzymanie infrastruktury drogowej_11-11.01.2019 r.

W dniach 10-11 stycznia 2019 r.  w ośrodku „Ziemowit” w miejscowości Jarnołtówek  odbyło się seminarium pt. „Projektowanie, budowa i utrzymanie infrastruktury drogowej”, organizowane tradycyjnie przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji  Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Opolu (SITK RP)  i Opolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa (OPL OIIB).  


Seminarium zainaugurowali Prezes SITK RP Oddziału Opolskiego Piotr Rybczyński i Przewodniczący OPL OIIB Adam Rak. W spotkaniu wzięło udział 180 osób z branży drogowej i mostowej, zajmujący się projektowaniem, wykonawstwem, zarządzaniem oraz administracją infrastruktury drogowej. Wśród grona prelegentów znaleźli się również wykładowcy z wyższych uczelni - Politechniki Wrocławskiej i Politechniki Krakowskiej .
Tematyka dwudniowego seminarium obejmowała następujące zagadnienia: budowy trwałych mostów, wykorzystania nowych technologii w budownictwie mostowym, optymalnego konstruowania nawierzchni drogowych, doboru zbrojenia i mieszanek asfaltowych, najczęściej popełnianych błędów przy wykonywaniu robót drogowych , istoty reżimów technologicznych, tworzenia lekkich nasypów, utrzymania przydrożnej zieleni, bezpieczeństwa, warunków technicznych i wielu innych kwestii, ważnych z punktu widzenia utrzymania infrastruktury drogowej. Całemu przedsięwzięciu przyświecał wspólny cel poprawy jakości polskich dróg i mostów. Zimowe górskie pejzaże i przyjazna atmosfera sprzyjała wspólnej nauce, wymianie doświadczeń i integracji.

Opracował: Mariusz Pustelnik