Wydrukuj tę stronę

Spotkanie noworoczne_18.01.2019 r.

Uroczyste wręczenie uprawnień budowlanych nadanych w XXXII sesji egzaminacyjnej miało miejsce podczas odbywającego się 18 stycznia br. w Prószkowie Spotkania Noworocznego członków Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz zaproszonych gości.

 

Zaproszenie na uroczystość przyjęli m. in.: Szymon Ogłaza - członek Zarządu Województwa Opolskiego, Katarzyna Kubicz – Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, Arkadiusz Kapuścik - Okręgowy Inspektor Pracy, Eugeniusz Hotała – Przewodniczący Prezydium Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej, Waldemar Szleper – Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i inni. W uroczystości udział wzięli także przewodniczący i członkowie organów statutowych Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz przedstawiciele opolskich firm budowlanych. Z uwagi na ogłoszoną żałobę narodową spotkanie odbyło się z zachowaniem powagi.

Zebranych gości powitał Przewodniczący Okręgowej Rady OPL OIIB - Adam Rak, który następnie przedstawił krótką informację o działalności oraz osiągnięciach Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w 2018 roku.

Przebieg XXXII sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane zaprezentował Wiktor Abramek – Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Następnie zgodnie z Uchwałą Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z 5 listopada 2008 roku, inżynierowie otrzymujący uprawnienia budowlane złożyli uroczyste ślubowanie.

Po raz kolejny została również wyłoniona osoba, która najlepiej zdała egzamin na uprawnienia budowlane. Laureatką konkursu „Na najlepiej zdany egzamin na uprawnienia budowlane”
w XXXII sesji egzaminacyjnej została Pani Paulina Korzeniowska, która uzyskała uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej mostowej.

Po uroczystym ślubowaniu, zostały wręczone decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych oraz listy gratulacyjne od Marszałka Województwa Opolskiego, wręczone przez Szymona Ogłazę - członka Zarządu Województwa Opolskiego.

Element edukacyjny spotkania to wykład starszego brygadiera Pawła Kielara - Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, który przedstawił prezentację dotyczącą roli i znaczenia wymagań ochrony przeciwpożarowej na etapie projektowania, budowy
i eksploatacji obiektów budowlanych.

Następnie Przewodniczący Okręgowej Rady OPL OIIB – Adam Rak złożył podziękowania Pani Barbarze Mikulicz – Traczyk, która w grudniu 2018 r. zakończyła swoja działalność jako Redaktor naczelna czasopisma „Inżynier budownictwa”. Czasopisma, które tworzyła od podstaw i które stało się nieodłączną częścią samorządu zawodowego inżynierów budownictwa od początku jego funkcjonowania.

Po części oficjalnej odbyło się spotkanie integracyjne.