Wydrukuj tę stronę

Spotkanie szkoleniowo - integracyjne w powiecie namysłowskim_23.11.2018 r.

Dnia 23 listopada br. odbyło się kolejne spotkanie szkoleniowo - integracyjne zorganizowane pod patronatem Starostwa Powiatowego w Namysłowie.

Część uczestników spotkania zwiedziło Fabrykę Okien w Namysłowie VELUX Sp. z o. o., następnie w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Namysłowie odbyło się spotkanie szkoleniowe. Wykład nt.: "Środki unijne dla przedsiębiorców na inwestycje z zakresu ochrony środowiska" przedstawiła Barbara Lesik z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Informację bieżącą o działalności Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa przedstawił Zastępca Przewodniczącego Okręgowej Rady OPL OIIB – Mieczysław Molencki. Następnie Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Namysłowie – Edmund Dworecki przedstawił informację na temat: "Uwarunkowania formalno-prawne przygotowania i realizacji procesu budowlanego w świetle aktualnych uwarunkowań prawnych".  Proces budowlany czyli zgłoszenia o rozpoczęciu i zakończeniu robót budowlanych, wnioski o pozwolenia na użytkowanie, wnioski wynikające z kontroli budów, itp. omówił Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego – Jerzy Kisiela. 

Spotkanie zostało zorganizowane przez Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct-Opole działający przy Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki i zostało sfinansowane ze środków Unii Europejskiej.