Wydrukuj tę stronę

Seminarium szkoleniowe PZITS_18-19.10.2018 r.

W dniach 18-19 października w OSW "Ziemowit" w Jarnołtówku odbyło się seminarium szkoleniowe „UWARUNKOWANIA FORMALNO-PRAWNE, TECHNOLOGIE PROŚRODOWISKOWE  I BEZPIECZEŃSTWO FUNKCJONOWANIA SYSTEMÓW CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH, WODOCIĄGOWYCH, KANALIZACYJNYCH I GAZOWYCH” zorganizowane przez Oddział PZITS w Opolu oraz Opolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa przy merytorycznym wsparciu Marszałka Województwa Opolskiego.

Po przywitaniu uczestników szkolenia oraz podziękowaniu skierowanym do sponsorów seminarium przez Prezesa Zarządu Oddziału Zenona Mieruszyńskiego, wystąpił Zastępca Przewodniczącego Okręgowej Rady OPL OIIB - Mieczysław Molencki, który omówił zadania i działania do zrealizowania przez izbę inżynierów w latach 2018-2022. Następnie wykład dotyczący postępowań w opracowaniu decyzji środowiskowych w procesie inwestycyjnym wygłosiła Alicja Majewska - Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu.

 

Kolejne wykłady wygłoszone przez Mikołaja Maślińskiego dotyczyły uwarunkowań prawnych postępowań taryfowych, opłat za deszczówkę i naturalnej retencji.

 

Sponsorująca firma Wilo Polska zaprezentowała nową pompę do obiegów grzewczych i chłodniczych, a także innowacyjny system zarządzania pracą kanalizacji ciśnieniowej. Natomiast o nowych technologiach w produkcji elementów techniki sanitarnej wykład wygłosił przedstawiciel firmy HABA-BETON.

Kolejne wykłady to ocena ryzyka w systemach zaopatrzenia wodę mieszkańców, nowe zasady przetwarzania danych osobowych i ich praktyczne zastosowanie - RODO, a także regulacje prawne w nowym Prawie wodnym.

Ciekawy wykład to także zastosowanie modeli matematycznych w systemach WOD-KAN. Podsumowania i oceny konferencji szkoleniowej, w której udział wzięło 55 osób dokonali Zenon Mieruszyński i Mieczysław Molencki.

 

Opracował: Mieczysław Molencki - Zastępca Przewodniczącego Okręgowej Rady OPL OIIB