Wydrukuj tę stronę

Skład

Zespół Koordynujący pracę i spotkania członków Forum Młodego Inżyniera w kadencji OOIIB 2018-2022 r.:

image1

1. Robert Respondek - przewodniczący Zespołu

2. Agnieszka Tabaka - z-ca przewodniczącego Zespołu

3. Adam Tabaka- sekretarz Zespołu

4. Dominik Rak - członek Zespołu

5. Tomasz Wachowiak - członek Zespołu

6. Anna Waloszek - członek Zespołu

 

UWAGA: Zespół koordynujący powołuje Rada Okręgowa OPL OIIB.

Powyższy zespół powołano na posiedzeniu Rady OPL OIIB w dn. 15.06.2018 r.