Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Zobacz nas również na:

Zespół redakcyjny Biuletynu Informacyjnego

Zespól Redakcyjny Biuletynu Informacyjnego powołany został uchwałą nr 18/II/R/2018 z dnia 15 czerwca 2018 r. Okręgowej Rady Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu w sprawie powołania Zespołu Redakcyjnego Biuletynu Informacyjnego  
Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu na V kadencję (2018-2022).

Do zadań Zespołu Redakcyjnego Biuletynu Informacyjnego należy przedstawienie Prezydium Okręgowej Rady OPL OIIB propozycji odnośnie profilu ogólnego, zakresu tematycznego, poziomu redakcyjnego, częstotliwości wydań, objętości i nakładu Biuletynu Informacyjnego.

Obsługę administracyjną Zespołu Redakcyjnego Biuletynu Informacyjnego zapewnia Biuro OPL OIIB, zgodnie z Zasadami gospodarki finansowej obowiązującymi w PIIB.

W skład Zespołu Redakcyjnego Biuletynu Informacyjnego Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu na V kadencję wchodzą następujące osoby:
Łotarewicz Mirosław – Przewodniczący,
Chlipała Rafał – Członek,
Naworski Mariusz – Członek.

Początek strony