Posiedzenie w dniu 21.03.2019 r.

Wykaz podjętych uchwał:


Posiedzenie w dniu 29.11.2018 r.

Wykaz podjętych uchwał:


Posiedzenie w dniu 30.08.2018 r.

Wykaz podjętych uchwał:


 Posiedzenie w dniu 15.06.2018 r.

W dniu 15.06.2018 w Ośrodku Wypoczynkowym Gorzelanny-Carina w Pokrzywnej odbyło się drugie w V kadencji posiedzenie Okręgowej Rady Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Na wyjazdowym posiedzeniu spotkali się także członkowie pozostałych organów statutowych OPL OIIB: Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej, Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego. Wspólne spotkanie miało też wymiar szkoleniowo-integracyjny członków władz naszego samorządu w rozpoczętej nowej kadencji na lata 2018-2022.
W części szkoleniowej uczestnicy wysłuchali wykładów i prezentacji na temat aplikacji mobilnej dla inżynierów, obowiązkowego Ubezpieczenia OC, zasad prowadzenia działalności gospodarczej w świetle aktualnych uregulowań prawnych, oraz nowych przepisów o ochronie danych osobowych wprowadzonych tzw. ustawą RODO. Wysłuchano także prezentacji o najnowszych rozwiązaniach dotyczących akustyki i termika ścian ceramicznych oraz systemów ceramicznych pokryć dachu i fasad z wykorzystaniem dachówki ceramicznej.
Każdy z organów odbył swoje posiedzenie statutowe. Obradom Okręgowej Rady przewodniczył Adam Rak – jej Przewodniczący, natomiast funkcję protokolanta pełniła Agnieszka Tabaka. Okręgowa Rada przyjęła informację Przewodniczącego Składu Orzekającego o wpisie na listę członków, wznowieniach członkostwa, zawieszenia w prawach członków i skreślenia z listy członków OPL OIIB. Głównym tematem posiedzenia było powołanie przewodniczących do utworzonych na poprzednim posiedzeniu komisji działających przy Okręgowej Radzie. Przewodniczącym Komisji Prawno-Regulaminowej został Zastępca Przewodniczącego Okręgowej Rady - Mieczysław Molencki, na przewodniczącego Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego powołano Henryka Nowaka – Zastępcę Przewodniczącego Okręgowej Rady, a na Przewodniczącego Zespołu Koordynacyjnego Forum Młodych Inżynierów - Roberta Respondka, Członka Prezydium Okręgowej Rady. Nowo wybrani przewodniczący komisji zaproponowali składy członkowskie, które Okręgowa Rada przyjęła. Do Komisji Prawno-Regulaminowej weszli: Jan Mokrzycki, Jerzy Sylwestrzak, Barbara Lesik, Zdzisław Czuczwara, Piotr Flek, do składu Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego  przyjęci zostali: Grażyna Karpińska, Janusz Kurzyca, Mariusz Pustelnik, Paweł Rakszewski, Jolanta Warczok, natomiast całkowicie nowy skład Zespołu Koordynującego prace Forum Młodych Inżynierów będą współtworzyć Zastępca Przewodniczącego Zespołu - Agnieszka Tabaka, Sekretarz - Adam Tabaka i członkowie: Anna Waloszek, Tomasz Wachowiak i Dominik Rak. Okręgowa Rada powołała również Zespół Redakcyjny Biuletynu Informacyjnego w składzie Mirosław Łotarewicz – Przewodniczący Zespołu, Rafał Chlipała i Mariusz Naworski – Członkowie. Oprócz okolicznościowego wydania Biuletynu Informacyjnego na Dzień Budowlanych w 2018 roku redakcja ma za zadanie rozbudowę internetowego serwisu informacyjnego zamieszczonego na stronie naszej izby. Powołana została także Komisja Konkursowa do konkursu „Inżynier Roku” w składzie: Piotr Bajno, Andrzej Zwierzchlejski, Mirosław Hosumbek, Piotr Jasiński i Tomasz Badura. Skład poszczególnych komisji łączy inżynierów reprezentujących doświadczenie i sukces zawodowy. Liczymy, że aktywna praca w tych komisjach i zespołach zagwarantuje nam poszerzenie oferty Izba dla członków naszego samorządu. Kol. Mirosław Łotarewicz – członek Rady przestawił program szkoleniowy pt. „Akademia Skutecznego Inżyniera”. Rada udzieliła rekomendacji dla tego programu szkoleniowego, którego celem jest rozwój kompetencji biznesowych członków będących przedsiębiorcami oraz ich pracowników. Szkolenia dofinansowane będą ze środków unijnych z PARP, a wkład własny uczestników dopasowany do kieszeni każdego inżyniera. Możliwe będzie dofinansowanie tego szkolenia dla członków izby na ogólnych zasadach dotyczących szkoleń. Planuje się, że program ruszy w IV kwartale br.
Ponadto Okręgowa Rada zatwierdziła uchwał Prezydium w sprawie przyznania dofinansowania do indywidualnego udziału w konferencjach naukowo-technicznych, ubezpieczenia wszystkich członków organów, komisji i wszystkich uczestników imprez organizowanych przez OPL OIIB w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków a także zakupu kamizelek ochronnych przeznaczonych dla uczestników wyjazdów technicznych na budowy organizowane przez OPL OIIB
Przygotował: Mirosław Łotarewicz – członek Okręgowej Rady OPL OIIB.

Wykaz podjętych uchwał:


Posiedzenie w dniu 03.04.2018 r.

Wykaz podjętych uchwał:


Posiedzenie w dniu 01.03.2018 r.

Wykaz podjętych uchwał:


Posiedzenie w dniu 14.12.2017 r.

Wykaz podjętych uchwał:


 Posiedzenie w dniu 07.09.2017 r.

Wykaz podjętych uchwał:

 


Posiedzenie w dniu 29.06.2017 r.

Wykaz podjętych uchwał:

 


Posiedzenie w dniu 13.03.2017 r.

Wykaz podjętych uchwał:


 Posiedzenie w dniu 15.12.2016 r.

Wykaz podjętych uchwał:


 Posiedzenie w dniu 17.11.2016 r.

Wykaz podjętych uchwał:


Posiedzenie w dniu 08.09.2016 r.

Wykaz podjętych uchwał:


Posiedzenie w dniu 17.06.2016 r.

Wykaz podjętych uchwał:


 Posiedzenie w dniu 17.03.2016 r.

Wykaz podjętych uchwał:


 Posiedzenie w dniu 17.12.2015 r.

Wykaz podjętych uchwał:


 Posiedzenie w dniu 29.10.2015 r.

Wykaz podjętych uchwał:


 Posiedzenie w dniu 10.09.2015 r.

Wykaz podjętych uchwał:


Posiedzenie w dniu 26.06.2015 r.

Wykaz podjętych uchwał:


 Posiedzenie w dniu 19.03.2015 r.

Wykaz podjętych uchwał:


 Posiedzenie w dniu 18.12.2014 r.

Wykaz podjętych uchwał:


 Posiedzenie w dniu 12.09.2014 r.

Wykaz podjętych uchwał:


Posiedzenie w dniu 03.07.2014 r.

Wykaz podjętych uchwał:


 Posiedzenie w dniu 16.04.2014 r.

Wykaz podjętych uchwał:


 Posiedzenie w dniu 14.03.2014 r.

Wykaz podjętych uchwał:


 Posiedzenie w dniu 09.01.2014 r.

Wykaz podjętych uchwał: